20 november 2017 - 11:05

Obyvatelia Žitného ostrova sú o krok bližšie k možnosti využívať cestu pod Dunajom

Foto: Obyvatelia Žitného ostrova sú o krok bližšie k možnosti využívať cestu pod Dunajom
Foto: ilustračná - vvb.sk

Projekt cesty pod Dunajom pre automobily, cyklistov a peších dostal prvé potrebné súhlasy od odborníkov.

Zámer prebudovať otvory priepustu pod prívodným kanálom Vodného diela Gabčíkovo získava konkrétnejšiu podobu. Obce v blízkosti Vodného diela Gabčíkovo by sa mohli dočkať cesty pod prívodným kanálom. Predpokladá to projekt prebudovania dvoch otvorov priepustu na dopravný tunel pre verejnosť. Riešenie by bolo nielen rýchlejšie, stabilnejšie a pohodlnejšie, ale zároveň aj ekonomickejšie ako prevádzkovanie kompy. 

„V máji sme informovali o tejto možnosti. Dnes sme opäť o pár krokov ďalej. Odborníci z Vodohospodárskej výstavby a Slovenskej technickej univerzity zanalyzovali aktuálny stav otvorov priepustu a doterajšie výsledky dokazujú, že takéto riešenie by bolo realizovateľné,“ uviedol minister Sólymos.

„Ukončené boli všetky potrebné merania a ich závery dávajú dopravnému projektu zelenú. Môžeme tak pokračovať v ďalších prácach, vrátane dopravno-inžinierskeho posúdenia, vypracovania technickej štúdie a začali sme s prípravou podkladov pre dokumentáciu EIA,“ dodal generálny riaditeľ Daniel Kvocera. Šéf envirorezortu doplnil, že ak nebudú žiadne prieťahy, s realizáciou tunela sa môže začať koncom roka 2018, začiatkom roka 2019.

Tunel bude pri pravidelnom monitorovaní a údržbe využiteľný na viac ako 59 rokov

Podľa záverov meraní by konštrukcia cestných tunelov mala vydržať i vznetové explózie. Betón a betonárska výstuž otvorov sú vo veľmi dobrom stave a podloženie priepustu je stabilné. Zmena na cestu pre verejnosť však potrebuje zabezpečenie zariadení na monitorovanie priesakov, otrasov a teplotných zmien, ako i nanesenie ochranných náterov a protipožiarnej vrstvy.  Následne by bol tunel na 59 rokov funkčný a vyhovujúci na prepravu. Pri dôslednom monitorovaní a údržbe je možné životnosť tunelu ešte predĺžiť. 

Projekt by teda znamenal riešenie prepravy. V súčasnosti sa realizuje diagnostika existujúcich vozoviek a dopravnoinžinierske posúdenie. Potom príde na rad rozpracovanie technického riešenia, ktoré presnejšie určí aj náklady na realizáciu. Všetka potrebná dokumentácia by mala byť hotová na jar budúceho roku. 

Nulový podiel finančných skupín má nulový vplyv na redakčný obsah.
Sme jedným z mála skutočne nezávislých médií v Žiline.

2 zdieľaní
Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR
Dopravný servis
Einsteinova
Policajná hliadka
20:16
Einsteinova
Policajná hliadka
19:13
Senec
Policajná hliadka
18:16
Lamačská cesta
Policajná hliadka
17:14
Ulica Svornosti
Stacionárny radar
17:13
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina