Na nelegálnych priechodoch cez železničnú trať prebieha akcia polície a ŽSR ,,Stihnem - Nestihnem“


Foto: Na nelegálnych priechodoch cez železničnú trať prebieha akcia polície a ŽSR ,,Stihnem - Nestihnem“ Foto: Železnice Slovenskej republiky

Železnice Slovenskej republiky spolu s Prezídiom Policajného zboru pripravili už druhý raz preventívno-bezpečnostnú akciu s názvom „Stihnem - Nestihnem“. Zameriava sa na kontrolu  na nelegálnych prechodoch cez koľajovú trať. Ľudia si často takýmto spôsobom skracujú cestu a vystavujú sa možnému riziku. 

„Nerešpektovaním všeobecného zákazu vstupovať do obvodu dráhy a prechádzať cez železničnú trať mimo vyznačených a na to určených prechodov nielen porušujú zákon a dopúšťajú sa priestupku, ale predovšetkým vedome a nepochopiteľne riskujú svoj život,“ uvádza Martina Pavlíková hovorkyňa spoločnosti ŽSR.

Železnice a polícia spolu vybrali 82 takýchto nelegálnych priechodov cez koľaje v rámci celého Slovenska, kde budú hliadky železničnej polície monitorovať pohyby osôb a informovať o nebezpečenstve, ktorému sa takto často vystavujú. Rovnako budú hliadky aj na 37 železničných priecestiach, kde vodiči najčastejšie porušujú zákon o cestnej premávke, predovšetkým maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/hod a nerešpektujú výstražnú svetelnú a zvukovú signalizáciu.

Previnilci, ktorých polícia pristihne pri čine, dostane v rámci riešenia priestupku aj informačný leták s podrobným a zrozumeiteľným vysvetlením ako správne prechádzať cez železničné priecestie a kde je cez trať prechod povolený.


Akcia „Stihnem – nestihnem“ dňa 10. apríla 2018 bude v Bratislavskom kraji konať na týchto nedovolených miestach prechodu:  
1. železničná stanica Bratislava hlavná stanica – prechody medzi nástupišťami č. 1 až č. 5 smer železničná zastávka Bratislava – Vinohrady,
2. železničná stanica Bratislava hlavná stanica – prechody cez koľajisko Dvor a medzi nástupišťom č. 1 a č. 2 smer železničná stanica Bratislava – Lamač,
3. železničná stanica Pezinok – km 19,200 – úrovňový prechod medzi nástupišťami  na trnavskom zhlaví,
4. medzistaničný úsek:  Podunajské Biskupice – Bratislava Nové Mesto, Bratislava Nové Mesto – Bratislava - ústredná nákladná stanica (tri súbežné traťové koľaje od priecestia v km 7,215 (4,419) až po úroveň OD Hornbach, km 7,940 , TUDU 2841 02-prechod od Hornbachu na Ostredky, v úrovni zastávky MHD a OD Terno (Kozmos) v km cca 6,800 (4,000),
5. Bratislava hlavná stanica - odbočka Močiar koľaj č. 1 a č. 2, km 57,650, TUDU 2804 06-Biely Kríž,
6. Bratislava hlavná stanica - odbočka Vinohrady koľaj č. 1 a č. 2, km 3,780 , TUDU 2701 02- Biely Kríž,
7. medzistaničný úsek: Lamač – Devínska Nová Ves okolo km 47,000 od diaľničného nadjazdu smerom k Lamaču v úrovni nákupného centra LIDL až Lamačský cintorín,
8. Malacky – km 25,400, pod diaľničným nadjazdom u vchodového návestidla od Veľkých Levár. 

Policajti budú zároveň situáciu monitorovať aj na týchto železničných priecestiach v Bratislavskom kraji:
1. Bratislava - železničné priecestie (SP2079) na križovatke ulíc Trnavská – Ivanská,
2. Bratislava - železničné priecestie (SP2080), Vrakúňska cesta,
3. Bratislava - železničné priecestie (SP1985), ulica Pri mlyne,
4. Bratislava - železničné priecestie (SP0373), ulica Pri Šajbách. Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Železnice Slovenskej republiky