DOD v Arche sa bude venovať participácii obyvateľov na projektoch mesta a rozvoju Petržalskej osi


Foto: DOD v Arche sa bude venovať participácii obyvateľov na projektoch mesta  a rozvoju Petržalskej osi Foto: Mesto Bratislava

V priestoroch ARCHY na Uršulínskej ulici 6 sa dnes a zajtra, teda 14. a 15. marca, uskutoční Deň otvorených k rozvoju Petržalskej osi. Podujatie sa bude týkať participácie, zapojenia sa verejnosti do rozvojových mestských projektov.

Útvar hlavnej architektky v rámci participatívneho procesu k spracovaniu urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“ pokračuje s diskusiami, ktoré budú tentoraz zamerané na priblíženie procesov participácie odbornej i laickej verejnosti.

Počas dňa otvorených dverí sa budú konať 2 diskusie. Prvá nesie názov Ako spolu tvoriť mesto a uskutoční sa už dnes, 14. marca, o 17:00 v priestoroch Archy. 

Diskusia sa bude venovať nasledovným bodom: 
- Ako vyzerajú procesy zapájania verejnosti do plánovania?
- S akými dilemami a výzvami sme sa stretli?
- Aká je rola samosprávy a odborníkov zodpovedných za plánovanie – urbanistov, architektov a krajinných architektov v takýchto
procesoch? 
- Ako nastaviť proces participácie, aké rôzne modely sa používajú? 
- Čo nasleduje po participácii a aký dopad má participácia na plánovacie procesy?

Diskusiu bude moderovať Zora Pauliniová.

Druhá diskusia sa bude konať zajtra, 15. marca, o 17:00 v Arche a jej hlavnou témou bude participácia spojená so spracovávaním urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“. Interaktívny dotazník venujúci sa rozvoju daného územia už vyplnilo 1 800 Bratislavčanov. Dotazník môže verejnosť vypĺňať do 19.3.2018. 

Diskusia sa bude venovať nasledovným bodom:
- Ako je nastavený participatívny proces a čo dodnes priniesol?
- Do čoho s participáciou vstupovať?
- Aké sú predbežné výstupy dotazníkového prieskumu?
- Aké budú ďalšie kroky? 


Moderovať diskusiu bude Dominika Belanská.

Vstup na diskusie je bezplatný a neobmedzený.  

Cieľom stretnutí je priblížiť obyvateľom možnosti ich participácie na projektoch mesta a ako tento proces využiť pri rozvoji mesta. 

 „Hoci zapájanie verejnosti u nás ešte nie je úplne bežnou praxou, v Bratislave sa už podarilo zrealizovať viacero zaujímavých mestských projektov, ku ktorých úspešnému riešeniu prispeli obyvatelia či už znalosťou lokálnych pomerov alebo odbornými poznatkami k danej téme,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. 

 

Miesto: Archa, Uršulínska ulica 6
Dátum: 14.03.2018 - 17:00    15.03.2018 - 19:00Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Bratislava