Colný úrad Bratislava odviedol do štátnej pokladne za rok 2017 viac ako 2,4 miliardy eur


Foto: Colný úrad Bratislava odviedol do štátnej pokladne za rok 2017 viac ako 2,4 miliardy eur Foto: ilustračná - Colný úrad

Colný úrad Bratislava odviedol za rok 2017 do štátneho rozpočtu viac ako 2,4 miliardy eur, čo je o 94 miliónov eur viac ako za rok 2016. Ide o najväčšiu sumu spomedzi všetkých 9 colných úradov na Slovensku. Táto suma tvorí až 49,1% z celkového ovodu colných a daňových príjmov.

„Bratislavskí colníci boli lídrami vo výbere viacerých druhov spotrebných daní - z tabakovýchvýrobkov (84,1%), minerálnych olejov (81,4%), zemného plynu (76,2%) aj elektriny (53,1%). Odvody SPD tvorili podstatnú časť celoslovenských odvodov (73,4%). V roku 2017 sa CÚ Bratislava podieľal na celkových odvodoch pri cle 29,2% a pri DPH tvorili odvody 28,8%,“ uvádza Drahomíra Adamčíková, hovorkyňa Colného úradu v Bratislave. 

Najvyťaženejšou pobočkou Colného úradu na Slovensku je Letiko M. R. Štefánika v Bratislave.  

Bratislavské letisko je na prvom mieste v počte všetkých prerokovaných colných vyhlásení (CV) v dovoze (24%), na druhom mieste v počte CV vo vývoze a na siedmom mieste vo výbere colného dlhu. V tejto oblati patrí na prvú priečku pobočka Prístav, ktorá má na výbere colného dlhu podiel 22%.

Vysoká popularita internetového obchodu prináša poštovej pobočke Colného úradu denne cca 30 000 zásielok.

Poštovej pobočke CÚ Bratislava patrí tretie miesto v počte prerokovaných CV v dovoze. V roku 2017 zaznamenala 33%-ný nárast v počte predložených zásielok na colnú kontrolu. Ich celkový počet bol 5 310 142 ks zásielok, čo je spôsobené zvyšujúcou sa popularitou internetového obchodu. Zvýšenie počtu zásielok je spôsobené aj skutočnosťou, že na tejto pobočke sa od 1. decembra 2017 predkladajú všetky zásielky do 22 eur pre adresátov na Slovensku. Denne ich tak evidujú okolo 30 000.

Najviac vývozných colných vyhlásení má PCÚ Jonáša. V súvislosti so zaťaženosťou a počtom preclených colných vyhlásení (dovoz aj vývoz) má CÚ Bratislava na prvých priečkach hneď štyri pobočky a dve medzi najlepšími vo výbere colného dlhu.  


Colný úrad Bratislava priniesol prehľad zaujímavostí za uplynulý rok 2017:

- V rámci kontroly z vlastného podnetu vymeral CÚ Bratislava jednej spoločnosti dodatočne 314 454,12 eur, pričom clo predstavovalo 60 259,99 a DPH 254 194,13 eur
- Pobočka CÚ Letisko zaistila 264 ks hodiniek značky Daniel Wellington spoločnosti venujúcej sa predaju tohto tovaru v e-shopoch
-  Pobočka CÚ Letisko – Cestovný styk mala: 40 záchytov spotrebiteľských balení cigariet z tretích krajín v celkovom množstve 59 880 ks, 7 záchytov tabaku z tretích krajín v celkovom množstve 24,75 kg, 12 záchytov koralov, 12 prípadov dovozu peňažných prostriedkov v hotovosti.
- na Stanici CÚ Centrála zaistili: 36 872 ks tovaru v hodnote takmer 1,8 milióna eur (textil, obuv, voňavky, hračky, príslušenstvo k telefónom); zakázané látky, drogy, prekurzory, neregistrované lieky - v počte 8 000 ks v hodnote vyše 145 tisíc eur; uložili 99 pokút v súvislosti s nedodržiavaním zákona o elektronickej registračnej pokladnici v sume 52 015 eur. Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Colný úrad Bratislava