Colníci prehľadávali sklady v Dúbravke, v jednom z nich našli až 8,5 tony tabakovej sušiny


Foto: Colníci prehľadávali sklady v Dúbravke, v jednom z nich našli až 8,5 tony tabakovej sušiny
Galéria: 4 fotky
Foto: Colný úrad Bratislava

Kriminálny úrad finančnej správy prehľadal viaceré sklady v Bratislave. Pátral po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu, z ktorého nebola zaplatená príslušná spotrebná daň. V bratislavskej Dúbravke našli v jednom zo skladov 8,5 ton tabakovej sušiny. 

„Kontrolou príslušníci KÚFS zistili, že uvedená spoločnosť, v ktorej sklade tabakovú surovinu zaistili, nemá vydané oprávnenie na obchodovanie s tabakovou surovinou. Takýmto konaním porušila príslušné ustanovenia zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Subjekt zároveň nemal ani zloženú zábezpeku na prepravu tabakových výrobkov. Existuje preto predpoklad, že tovar by bol uvedený na čierny trh,“ uvádza Ivana Skokanová, hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR. 

V prípade, že by sa tovar dostal do obehu, spotrebná daň by predstavovala približne 640 000 eur. Za nesplnenie si registračnej povinnosti a povinnosti nepeňažnej povahy podľa daňového poriadku bude majiteľom udelená pokuta. 

„Keďže subjekt sa dopustil aj správneho deliktu podľa zákona č. 106/2004 Z.z., konkrétne nezloženia zábezpeky na prepravu tabakových výrobkov, za toto porušenie mu hrozí aj sankcia vo výške 20 % zo zábezpeky‎. V prípade prebieha ďalšie vyšetrovanie,“ dodáva hovorkyňa.

Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Colný úrad Bratislava