Po úspešne sezóne bude „Turistický vlak Záhoráčik“ pokračovať vo svojich jazdách


Foto: Po úspešne sezóne bude „Turistický vlak Záhoráčik“ pokračovať vo svojich jazdách
Galéria: 3 fotky
Foto: facebook.com/bratislavskykraj.sk

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so ZSSK obnovil 29. apríla 2017 prevádzku osobnými vlakmi na železničnej trati Zohor - Plavecké podhradie.  Zmluva o premávke tohto vlaku bola podpísaná na obdobie od 29. apríla do 1. októbra 2017. Premávali tak 2 páry vlakov denne, vždy v sobotu, nedeľu a v štátom uznané sviatky. 

„Celková trasa vlaku umožnila spojiť turistickú atraktívnosť rieky Moravy, medzinárodnej cyklocesty Eurovelo 13 popri „Železnej opone“, ako aj kompy do rakúskeho Angernu so severnou časťou Malých Karpát a obcami pozdĺž trate. V železničnej stanici Zohor na hlavnej trati boli zabezpečené prípoje z a do Bratislavy v osobných do Malaciek, resp. Kútov, ktoré ponúkajú taktiež obmedzenú možnosť prepravy bicyklov,“ informoval BSK.

Záhoráčik prepravil takmer 10 tisíc ľudí. Keďže bol projekt v prvom roku svojho fungovania veľmi úspešný, spolupráca sa predĺžila a partneri v ňom budú pokračovať aj nasledujúcom roku. 

„Pre ďalšie úspešné rozvíjanie projektu je potrebný rozvoj produktov a atraktivít pozdĺž trate alebo v dostupnej blízkosti, napr. rôznych kultúrnych a gastronomických podujatí. Celkovým zámerom je postupne zvyšovať turistickú atraktívnosť bezpochyby prírodne aj kultúrno-historicky zaujímavého regiónu Záhoria, ktorý sa nachádza na území BSK. Zároveň sa ponúkajú možnosti spolupráce v tejto oblasti medzi BSK a Trnavským samosprávnym krajom, napr. pri vytvorení vhodného dopravno-infraštruktúrneho projektu na nedostavanej železničnej trati Plavecký Mikuláš – Jablonica,“ dodáva BSK na svojej stránke.Prečítajte si viac:Zdroj: region-bsk.sk