05 december 2017 - 15:19

Bratislava bojuje s bezdomovectvom, zapája sa do medzinárodnej kampane pomáhajúcej ľuďom bez domova

Foto: Bratislava bojuje s bezdomovectvom, zapája sa do medzinárodnej kampane pomáhajúcej ľuďom bez domova
Foto: ilustračná

Zástupcovia hlavného mesta prijali pozvanie na Európsku kampaň k ukončeniu pouličného bezdomovectva, ktorá sa uskutočnila koncom novembra v Londýne. Základ kampane tvorí spoločenstvo miest, ktoré sa spoločne snažia vyriešiť trvalé bývanie pre najzraniteľnejších ľudí v Európe a ukončiť tak pouličné bezdomovectvo. 

Koordinátorom kampane za Bratislavu je OZ Stopa Slovensko. Hlavné mesto Slovenska vyjadrilo svoju plnú podporu pri plnení zásad tejto kampane. V rámci kampane sa do projektu zapojili mestá ako Londýn, Alicante, Atény, Barcelona, Brighton, Brusel, Croydon, Glasgow, Leicester, Manchester, Sheffield, Torbay, Valencia. 

Bratislava sa stotožňuje s 5 zásadami kampane, ktoré sú pri riešení tohto problému kľúčové, a to: 

1) Najprv bývať: Zaistiť, aby ľudia bez domova bývali v trvalých, bezpečných, vhodných a dostupných bytoch s potrebnou podporou k tomu, aby si bývanie udržali.
2) Poznať toho, kto sa ocitol na ulici: Každého človeka bez domova poznať menom na základe jeho nájdenia na ulici a porozumieť jeho potrebám.
3) Sledovať zlepšenie: Pravidelný zber a zdieľanie údajov o jednotlivých osobách pre presné sledovanie, či dochádza k znižovaniu a ukončovaniu bezdomovectva.
4) Zlepšovať miestne systémy (postupy): Vytváranie koordinovaného bývania a podporných systémov, ktoré sú jednoducho riaditeľné, rýchlo zaisťujú zdroje a sú účinné voči ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.
5) Učiť sa od iných a zdieľať skúsenosti: Účasť na priebežnom zlepšovaní kampane.

Naše hlavné mesto sa chce aktívne zúčastňovať na stretnutiach partnerských miest. V mesiaci september 2018 plánuje zorganizovať medzinárodnú konferenciu v Bratislave za účasti zástupcov miesto, ktoré sa na kampani podieľajú.  Konferencia bude zameraná na oblasť prevencie a realizáciu „Housing first“ s dôrazom na regionálne špecifiká. Taktiež ako plynulé pokračovanie témy definovania „trvalého bývania a transformácie myslenia obyvateľov a sociálnych služieb“.

„Jedným z prvých krokov je prijatie stratégie mesta na roky 2018 – 2021 v koncepcii redukcie pouličného bezdomovectva a následnej strategickej prípravy pilotného programu sociálneho experimentu „Housing first“ (spojenie používané inými mestami),“ dopĺňa hovorkyňa hlavného mesta, Zuzana Onufer.


Nulový podiel finančných skupín má nulový vplyv na redakčný obsah.
Sme jedným z mála skutočne nezávislých médií v Žiline.
1 zdieľaní
Zdroj: Mesto Bratislava
Dopravný servis
Hodonínska
Policajná hliadka
00:14
Dolnozemská cesta
Práca na ceste
00:12
Einsteinova
Iné nebezpečenstvo
23:14
Hodonínska
Policajná hliadka
23:11
Hodonínska
Policajná hliadka
22:16
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia

Podujatia nie sú dostupné.