ŽSR podpísali zmluvy s ďalšími 2 SOŠ v Bratislave, študentom poskytnú prax, štipendium a zamestnanie


Foto: ŽSR podpísali zmluvy s ďalšími 2 SOŠ v Bratislave, študentom poskytnú prax, štipendium a zamestnanie Foto: Železnice Slovenskej republiky

27. marca podpísali Železnice Slovenskej republiky zmluvy o spolupráci s ďalšími dvoma strednými odbornými školami vrámci vzdelávania. Aj takto chce ŽSR pomôcť študentom pri ich vzdelávaní a budúcom uplatnení práve v odbore železničnej dopravy.

So Strednou priemyselnou školou dopravnou v Bratislave uzavreli zmluvu o duálnom vzdelávaní, ktorej cieľom je aktívny vstup ŽSR a SPŠ dopravnej do systému duálneho vzdelávania v študijnom odbore operátor prevádzky a ekonomiky dopravy.

Rámcovú zmluvu o spolupráci uzavreli ŽSR so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou na Zochovej ulici v Bratislave. Súčasťou zmluvy je aj spolupráca v Štipendijnom programe ŽSR.

Železnice Slovenskej republiky dlhodobo spolupracujú s viacerými SOŠ hlavne v oblasti absolvovania odbornej praxe a odborného výcviku na prevádzkových pracoviskách ŽSR. Cieľom tejto spolupráce je prepojenie výučby a teoretických poznatkov študentov s praxou. Aj takto prispievajú k zlepšeniu kvality vzdelávania a vychovávajú schopných absolventov, ktorí sa môžu po skočení školy zamestnať už so skúsenosťami.

„Cieľom štipendijného programu ŽSR a duálneho systému vzdelávania je motivovať mladú generáciu na štúdium v odborných profesiách, ktoré sú pre ŽSR dôležité a systematicky tak riešiť problém so získavaním zamestnancov v nosných profesiách v železničnej doprave a elektrotechnike,“ hovorí generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.Cieľovou skupinou v systéme duálneho vzdelávania sú žiaci 9. ročníkov základných škôl, ktorí si už v druhom polroku môžu podať žiadosť o začlenenie do duálneho systému vzdelávania na ŽSR. DO štipendijného programu ŽSR patria aj študenti 9. ročníkov na ZŠ, aj žiaci zo všetkých partnerských škôl ŽSR.  

“Veľmi oceňujem podpis tejto zmluvy, jej realizácia prispeje ku kvalite odborného vzdelávania našich študentov a možných budúcich úspešných zamestnancov ŽSR,“ povedal riaditeľ SPŠE na Zochovej Milan Ferenčík.

„Aj my sa tešíme na vzájomne prospešnú a dlhodobú spoluprácu na poli duálneho vzdelávania v oblasti železničnej dopravy“ doplnila riaditeľka SPŠ D na Kvačalovej Eva Kozová.

Podmienkou získania štipendia v oboch vzdelávacích programoch je študijný priemer žiaka do 2,5 z odborných predmetov, úspešné absolvovanie zdravotnej prehliadky a psychologického vyšetrenia. Žiaci so študijným priemerom do 2,5 a nulovou neospravedlnenou absenciou na vyučovaní dostanú prospechové štipendium v 1. ročníku 40 € mesačne, v 2. ročníku 60 € mesačne, v 3. ročníku 80 € mesačne a vo 4. ročníku 100 € mesačne.

„Záujemcovia účasť vo vzdelávacích programoch ŽSR budú vyberaní podľa personálnych potrieb ŽSR a na základe spolupráce so školou. Žiaci, ktorí sa do programu prihlásia a budú vybraní, musia splniť záväzok zamestnať sa na ŽSR po skončení strednej školy na dobu 3 rokov. ŽSR na druhej strane garantujú záväzkom žiaka zamestnať v oblasti, ktorú študuje,“ doplnila informácie hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Železnice Slovenskej republiky