Základné umelecké školy mesta Bratislava zverejnili dátumy prijímačiek a odbory, ktoré otvárajú


Foto: Základné umelecké školy mesta Bratislava zverejnili dátumy prijímačiek a odbory, ktoré otvárajú Foto: ilustračná - pixabay.com

Mesto Bratislava zverejnilo termíny prijímacích skúšok do Základných umeleckých škôl, ktoré zriaďuje. Výberové konania pre školský rok 2018/2019 sa budú konať v priebehu mesiacov máj a jún v jednotlivých základných umeleckých školách.

Základné umelecké školy ponúkajú okrem klasických aj moderné odbory ako audiovizuálna tvorba, o ktorú narastá záujem mládeže.

„Hlavné mesto je zriaďovateľom 12 základných umeleckých škôl, ktoré ponúkajú 5 odborov. Medzi nimi hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor a audiovizuálnu a multimediálnu tvorbu,“ informovala Zuzana Onufer, hovorkyňa hlavného mesta Bratislava.

Bližšie informácie nájdete aj na stránke mesta Bratislava a tiež na stránkach jednotlivých škôl.

Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská 20, 811 01 Bratislava
tel.: +421 254 630 151
www.zusjkowalskeho.eu
Mgr. Dagmar Prokešová, riaditeľka  

Škola ponúka hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor.
Skúšky budú prebiehať 6. a 7. júna 2018 od 14:00 do 17:00.  

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská 11, 811 03 Bratislava 
tel.: +421 254 415 552
www.zusruppeldta.eu
Mgr. art. Alexandra Pažická, riaditeľka 

Škola ponúka žiakom hudobný odbor.
Prijímacie konanie bude prebiehať 31. mája a 1. júna od 13:00 do 17:00.  

Základná umelecká škola, Radlinského 53, 811 07 Bratislava  
tel.: +421 255 564 405
www.zusvytvarka.eu
akad.mal. Lenka Hlávková, riaditeľka 

ZUŠ ponúka žiakom výtvarný odbor.
Dátum výberového konania je 30. mája 2018 od 14:00 do 17:00.  

Základná umelecká škola, Exnárova 6/A, 821 03 Bratislava 
tel.: +421 243 421 358
www.zus-exnarova.sk
Mgr. Anna Miklovičová, riaditeľka 

Škola ponúka žiakom na výber hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor.
Prijímacie konanie s bude konať v dňoch 15. mája - 4. júna v čase od 14:00 do 19:00. 

Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, 821 09 Bratislava 
tel.: +421 253 412 919
www.zussklenarova.sk
Mgr. Erika Fáberová, riaditeľka

ZUŠ otvára hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor.
Výberové konanie žiakov sa bude konať 7. a 8. júna od 14:00 do 18:00.


Základná umelecká škola, Vrbenského 1, 831 53 Bratislava 
tel.: +421 244 884 543
www.zusvrbenskeho.eu
Mgr. Vladislav Katrinec, riaditeľ

Škola ponúka hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický odbor.
Prijímačky sa budú konať 4. - 8. júna 2018 od 14:00 do 18:00.

Základná umelecká škola, Hálkova 56, 831 03 Bratislava
tel.: +421 244 632 117-9
www.zushalkova.eu
Mgr.art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka

Deti môžete prihlásiť na hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor.
Prijímacie konanie prebehne 6. a 7. júna od 15:00 do 17:00. 

Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, 841 04 Bratislava 
tel.: +421 265 420 465
www.zuskresanka.sk
Anna Gondášová, riaditeľka

ZUŠ ponúka hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor.
Výberové konanie prebehne 11. - 12. júna v čase od 14:00 do 18:00. 

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, 841 01 Bratislava 
tel.: +421 264 364 387
www.zusesuchona.bratislava.sk
Mgr. Zuzana Horváthová, riaditeľka

ZUŠ ponúka žiakom hudobný, literárno-dramatický, tanečný, výtvarný odbor.
Prijímačky budú 5. júna 2018 v čase 15:00 - 17:00. 

Základná umelecká škola, Istrijská 22, 841 07 Bratislava
tel.: +421 264 761 142
www.zusistrijska.bratislava.sk
Mgr. Vladimír Dianiška, riaditeľ

ZUŠ ponúka na výber hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor a audiovizuálna a multimediálna tvorba.
Prijímacie konanie nových žiakov prebehne od 17. do 23. mája 2018 v časoch od 15:00 do 18:00.

Základná umelecká škola Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 851 05 Bratislava 
tel.: +421 263 835 035
www.zusjanaalbrechta.eu
Lucia Celecová, DiS. art., riaditeľka

Škola otvára v novom školskom roku hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor a odbor audiovizuálna a multimediálna tvorba.
Výberové konanie uchádzačov sa bude konať 28. - 29. mája 2018 od 14:00 do 18:00.

Základná umelecká škola Františka Oswalda, Daliborovo nám. 2, 851 01 Bratislava
tel.: +421 263 453 616
www.zuspetrzalka.sk
Mgr. art. Tatiana Schlosserová, riaditeľka

ZUŠ otvára hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor.
Prijímačky budú 14. mája 2018 od 14:00 do 18:00.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Bratislava