Študentská súťaž Muniss je zameraná na riešenie priestoru Obchodnej ulice, víťazov spoznáme v júni


Foto: Študentská súťaž Muniss je zameraná na riešenie priestoru Obchodnej ulice, víťazov spoznáme v júni Foto: Mesto Bratislava

Vo štvrtok, 1. marca, sa v Primaciálnom paláci uskutočnil odborný študentský workshop v rámci medziuniverzitného projektu Muniss, ktorý je zameraný na riešenie Obchodnej ulice a je pokračovaním minuloročného podujatia na tému Rubiková kocka smart mesta Bratislavy. 

Okrem viceprimátorky Bratislavy Ľudmily Farkašovskej a hlavnej architektky Ingrid Konrad sa študenti zapojení do súťaže stretli so zástupcami odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj s koordinátormi súťaže, ktorými sú STU v Bratislave a mesto Bratislava. Gestorom projektu Muniss je Ústav manažmentu STU v Bratislave. 

„Bratislava vidí potenciál v mladých ľuďoch. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli opätovne podporiť ďalší ročník tejto medziuniverzitnej študentskej súťaže, ktorá prehlbuje spoluprácu medzi univerzitami,“ uviedla námestníčka primátora Bratislavy Ľudmila Farkašovská.  

„Oceňujeme inovatívne pohľady študentov na oživenie Obchodnej ulice a jej okolia a v ďalšom diele súťaže chceme preto nadviazať na minuloročnú diskusiu o jej budúcnosti a premene na kultivovaný verejný priestor,“ doplnila viceprimátorka.


18. januára 2018 sa v Brne začal už 7. ročník tejto súťaže, ktorá potrvá až do konca mája 2018. Víťazi súťaže aj s ich návrhmi budú verejnosti predstavení v júni v Bratislave. Do súťaže sa zapojili zmiešané tímy študentov z STU v Bratislave a Masarykovej univerzity a VUT v Brne.


Zadanie súťaže odkazuje na nové trendy v oblasti Smart city v kontexte historických súvislostí za podpory spolupráce medzi mestom, miestnymi podnikateľmi a ďalšími komunitami.

Cieľom je nájsť spoločný postup pri premene Obchodnej ulice a priestranstva pred hotelom Crowne Plaza v jej blízkosti a vytvoriť tak miesto, ktoré bude návštevníkov lákať.  

„Tento ročník súťaže sa, okrem iného, snaží naplniť požiadavky a priania, ktoré zazneli pri diskusiách s politikmi, podnikateľmi a obyvateľmi Obchodnej ulice počas predchádzajúceho ročníka. Tu rezonovali potreby spolupráce a koordinácie zodpovedných subjektov, prípravy konkrétnych a realizovateľných projektov pre Obchodnú ulicu a v neposlednom rade požiadavka nie revolučných, ale evolučných zmien na Obchodnej ulici, ktoré by nadväzovali na to pozitívne, čo sa na Obchodnej ulici dialo a deje,“ uviedol Vladimír Ondrejička, koordinátor za STU v Bratislave.

V rámci tohto ročníka je zadanie rozšírené aj na hospodárenie so zrážkovou vodou a riešenie a zmierňovanie negatívneho javu bezdomovectva.

V roku 2017 sa do tejto medziuniverzitnej súťaže orientovanej na tému Smart city, ktorá zapája mladých ľudí do diania v samospráve, zapojilo 6 tímov zo 4 univerzít a 2 krajín. O prvé miesto sa delili dva víťazné tímy. Dve prvé miesta na slovenskej strane za riešenie témy Obchodnej ulice zdieľali študenti Ústavu manažmentu STU  a Fakulty architektúry STU a partnerských univerzít z Brna.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Bratislava