Práce na obnove budovy Gymnázia v Pezinku sú hotové,rekonštrukčné práce stáli takmer 400 000


Foto: Práce na obnove budovy Gymnázia v Pezinku sú hotové,rekonštrukčné práce stáli takmer 400 000 Foto: Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj začal už v septembri predchádzajúceho roka s rekonštrukciou budovy Gymnázia v Pezinku. Obnova sa týkala predovšetkým zatepľovania, Rekonštrukčné práce stáli 368 457,86 eur. Práce úspešne ukončili už 7. februára.

Zateplenie objektu bolo cieľom rekonštrukcie a zahŕňalo úpravu fasády, celkové zateplenie stien aj strechy. Okrem toho počas prác vymenili okná na telocvični, ktorá je súčasťou budovy.

„Ako prvé boli uskutočnené mokré  stavebné  procesy, kedy sa realizovali potery a spádové  vrstvy v určených strechách, stierky, omietky a maľovky na všetkých zatepľovaných fasádach. Potom nasledovali suché procesy, teda montážne práce súvisiace s obkladaním vonkajších obvodových stien tepelnou izoláciou, s pokládkou tepelnej izolácie a hydroizolačných fólií na plochých strechách, s demontážou a opätovnou   montážou   dažďových   žľabov   a zvodov,  s demontážou   a opätovnou   montážou bleskozvodov,“ vysvetľuje Bratislavský samosprávny kraj. 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj