Žiadatelia o podporu z Bratislavskej dotačnej schémy na rok 2018 pozor, máte čas len do pondelka


Foto: Žiadatelia o podporu z Bratislavskej dotačnej schémy na rok 2018 pozor, máte čas len do pondelka Foto: Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj upozorňuje všetkých oprávnených žiadateľov o podporu z Bratislavskej dotačnej schémy na rok 2018, že systém prijíma žiadosti len do pondelkovej noci. Čas na podanie žiadosti tak vyprší už v pondelok. 

Viac ako 2 milióny eur je pripravených v 4 schémach. Projekty na podporu športu, kultúry, cestovného ruchu alebo na rozvoj vidieka majú príležitosť získať finančnú podporu. Poradným hlasom pre poslancov, ktorí dotácie pridelia, je nezávislá komisia pre každú zo štyroch oblastí. 

Podľa rozpočtu BSK má kraj k dispozícii na rok 2018 až 2 091 543,30 eur. 

„Na podporu kultúry je v roku 2018 vyčlenených 888 905,90 eur, teda 42,5 percenta z celkovej sumy. BRDS na podporu rozvoja vidieka má alokovaných 418 308,66 eura, teda pätinu z celkového rozpočtu BRDS. Na podporu športu a mládeže schválili župní poslanci na svojom septembrovom zasadnutí 25% celkovej alokácie na dotačné schémy, teda 522 885,83 eura. Zvyšná suma, teda 261 442,91 eur je pripravená na rozdelenie medzi projekty rozvoja turizmu,“ upresňuje Bratislavský samosprávny kraj. 

O prideľovaní dotácií budú poslanci rozhodovať na marcovom zasadaní. Návrhy pripravia nezávislé komisie z každej z týchto oblastí. „Jeden žiadateľ môže získať za rok maximálne 20 000 eur ako úhrn všetkých pridelených dotácií z BSK,“ informuje kraj. 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj