Trolejbusová trať na Dolných Honoch sa dočká modernizácie, práce prinesú aj výluku


Foto: Trolejbusová trať na Dolných Honoch sa dočká modernizácie, práce prinesú aj výluku Foto: Facebook/Dopravný podnik Bratislava

Dopravný podnik Bratislava okrem obnovy  vozidlového parku trolejbusov modernizuje aj infraštruktúru, ktorá zabezpečuje ich prevádzku. Obnovou v súčasnosti prechádzajú meniarne aj podzemné trakčné káble, čo cestujúcim zabezpečí vyšší komfort.

Nedávne nasadenie mega trolejbusov predstavuje okrem vyššieho počtu prepravených cestujúcich aj záťaž na trolejovú sieť. DPB preto rozbehol projekt modernizácie kľúčových úsekov a prvkov infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v Bratislave.

Modernizácia sa dotkne liniek na Dolných Honoch

V rámci projektu sa vymenia podzemné napájacie trakčné káble, ktoré z meniarní Ružová Dolina a Dolné Hony napájajú trolejbusové trate na Dolných Honoch, Gagarinovej a Mierovej ulici. Viditeľnou zmenou bude aj zjednotenie náterov stĺpov trakčného vedenia do antracitovej farby.

Počas jarných prázdnin, kedy bude nižší dopyt, vznikne pre modernizáciu na Dolných Honoch napäťová výluka. Od 2. do 10. marca sa na linky 42, 71 a 72 nasadia náhradné autobusy, ktoré budú premávať v pôvodných trasách týchto spojov.


Vrakunská ulica v úseku Popradská až Komárovská bude v tom čase pre individuálnu automobilovú dopravu prejazdná iba v smere na Dolné hony, v smere do centra povedie obchádzka po Kazanskej ulici. Po tomto termíne sa bude pokračovať v prácach bez obmedzenia cestnej premávky.

Dopravný podnik plánuje vymeniť káble aj v iných lokalitách

V apríli a v máji má dopravný podnik naplánované napäťové výluky aj na Mierovej a Gagarinovej ulici. O dočasnej úprave organizácie MHD bude cestujúcich informovať v dostatočnom predstihu. Modernizáciou by mali prejsť aj meniarne, ktoré zabezpečujú napájanie trolejovej siete.

Až v štvrtine podnikových meniarní sa vymenia technológie za spoľahlivejšie a modernejšie. Projekt  modernizácie trakčných káblov a meniarní je naplánovaný do konca júna 2024. Je financovaný z Kohézneho fondu prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu