Bratislavský samosprávny kraj pokračuje v spolupráci s Rakúskom v oblasti životného prostredia


Foto: Bratislavský samosprávny kraj pokračuje v spolupráci s Rakúskom v oblasti životného prostredia Foto: region-bsk.sk

Na úrade Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutočnilo tento týždeň už druhé stretnutie pracovenj skupiny v oblasti „Územné plánovanie a životné prostredie“. Odbor územného plánovania, GIS a životného prostredia Bratislavského samosprávneho kraja, spolu s partnermi Dohody o spolupráci debatovali o lepšej spolupráci a ďalšom prehĺbení aktivít. 

Dohoda o spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom, Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko, Hlavným mestom SR Bratislava a Trnavským samosprávnym krajom na roky 2015-2019 bola podpísaná 9. októbra 2015 predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Pavlom Frešom a predsedom krajinskej vlády Dolného rakúska Erwinom Pröllom.

Cieľom dohody je lepšia koordinácia cezhraničnej spolupráce a ďalšie prehĺbenie aktivít ako napríklad dopravná infraštruktúra a mobilita, kultúra, veda, výskum, inovácie, územné plánovanie a životné prostredie, cestovný ruch a agroturizmus, vzdelávanie, mládež a šport, či hospodárska spolupráca. Vrámci dohody plánujú spolupracovať a vymieňať si informácie o všetkých cezhraničných aktivitách. Aj to by malo prispieť k lepšiemu fungovaniu regiónov. 

„Okrem výmeny skúseností z oblasti územného plánovania a životného prostredia informovali slovenskí a rakúski partneri o odborných témach, ktorými sa aktuálne zaoberajú ako aj o odborných materiáloch a štúdiách, ktoré boli v blízkej minulosti v oblasti územného plánovania a životného prostredia vypracované,“ uvádza Bratislavský samosprávny kraj.

Za Slovensko boli na stretnutí odprezentované témy ako Územný plán regiónu BSK, jeho webová aplikácia, cyklotrasy v kraji,  legislatíva pri územnoplánovacích činnostiach v SR, Koncepcia ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v BSK, Katalóg adaptačných opatrení na dôsledky zmeny klímy a Výsledky štúdie demografického potenciálu Bratislavy do roku 2050. Rakúska strana informovala zas o Monitoringu mestských regiónov či Modeloch spolupráce obcí ležiacich na sever od Viedne.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: region-bsk.sk