Zľava, ktorá pre seniorov platí v jednom meste, vo vedľajšom nemusí. Aké výhody majú v Bratislave?


Foto: Zľava, ktorá pre seniorov platí v jednom meste, vo vedľajšom nemusí. Aké výhody majú v Bratislave? Foto: pexels.com

Seniori majú v každom meste rôzne výhody a uvoľnenia. To, čo platí v jednej obci, nemusí zase v tej vedľajšej. Z tohto dôvodu sme oslovili mesto Bratislava, aby sme vám priblížili seniorke výhody, ktoré platia v súčasnosti.

Mesto Bratislava tvrdí, že je mestom pre všetkých. Do kultúrneho, spoločenského, či športového života sa snažia zapojiť aj svojich starších obyvateľov, aby zostali aktívni aj vo vyššom veku. Prostredníctvom mestských kultúrnych príspevkových organizácií, ako sú BKIS či Mestská knižnica v Bratislave, podporujú aktívne starnutie v meste, ako aj programy na posilňovanie medzigeneračnej integrácie a solidarity.

Lacnejšia knižnica či letná univerzita pre seniorov

Mestská knižnica v hlavnom meste spolupracuje s neziskovou organizáciou „Stále dobrí”, ktorá sa venuje zlepšovaniu kvality života seniorov, buduje a podporuje aktívnu seniorskú komunitu. Jednou z aktivít je učenie starkých cudzie jazyky, ktorých výučba sa koná v knižnici.

Výška ročného členstva v knižnici  je pre dospelých štyri eurá, pre dôchodcov je to dve eurá. Počas letných mesiacov funguje aj Letná čitáreň U červeného raka, ktorá je dostupná pre širokú verejnosť a jej služby môžu využívať aj bez registrácie v knižnici.

Podľa magistrátu starší občania sa aktívne zaujímajú o Letnú bratislavskú univerzitu seniorov, ktorú organizuje mesto v spolupráci s Univerzitou Komenského a Centrom ďalšieho vzdelávania. Projekt je financovaný hlavným mestom, účasť senioriek a seniorov je bezplatná.

„Jej 14. ročník pripravujeme aj v lete 2024. Súčasťou programu sú aj sprievodné podujatia, ako napríklad prehliadky Primaciálneho paláca, prezentácia proseniorskych organizácií či poradňa zdravia,“ doplnil o letnej univerzite hovorca mesta Bratislava Peter Bubla.


Bezplatná MHD doprava či úľava z daní

Mestská organizácia STaRZ vychádza starším obyvateľom a obyvateľkám Bratislavy v ústrety aj zľavami na športové podujatia či zľavneným vstupmi na kúpaliskách v ich správe. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) pripravuje pravidelné bezplatné komentované vychádzky Rande s mestom, ktoré sú určené pre všetkých, vrátane seniorov.

 V rámci mestskej hromadnej dopravy majú cestujúci starší ako 63 rokov nárok na zľavnené cestovné vo výške 50 percent zo základného cestovného. Cestujúci starší ako 70 rokov majú nárok na bezplatnú prepravu, ak sú držiteľmi SeniorPasu. Podľa vedenia mesta pri daniach z nehnuteľnosti majú ľudia nad 65 rokov a držitelia preukazu ŤZP úľavu na dani vo výške 70 percent.

V Košiciach majú svoje vlastné zľavy

V metropole východného Slovenska majú všetci dôchodcovia nad 70 rokov MHD zadarmo, no musia mať vybavenú bezkontaktnú čipovú kartu. V porovnaní s Bratislavou majú košickí dôchodcovia aj daňové úľavy. V Košiciach majú zníženú daň za psa, a to po dovŕšení sedemdesiateho roku života. Žiadosť na úľavu však musia predložiť vždy do 31. januára daného roka. 

Ako uviedla RTVS, Košice sú výnimočné aj tým, že v rámci jedného mesta nemajú seniori rovnaký príspevok na stravu. Mestská časť Staré mesto dáva dôchodcom 600 eur, zatiaľ čo ostatné robia inak. Seniori by preto privítali, keby mali úľavy vo všetkých mestách rovnako, aby si ich nemuseli overovať.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu