Mestská polícia dostala od mesta Bratislava nové vozidlá na zefektívnenie ich služby


  • 15 december 2017 - 10:26
Zdroj: Mesto Bratislava