V obci Most pri Bratislave plánujú rekonštrukciu vodovodu, doprava bude dlhodobo obmedzená


Foto: V obci Most pri Bratislave plánujú rekonštrukciu vodovodu, doprava bude dlhodobo obmedzená Foto: Bratislavský samosprávny kraj

Obyvateľov obce Most pri Bratislave a vodičov, ktorí obcou prechádzajú, čakajú od 5. marca (pondelok) výrazné dopravné obmedzenia, ktoré sú spojené s rekonštrukciou vodovodu. Celková dĺžka rekonštrukcie verejného vodovodu Most pri Bratislave - Bratislavská ulica je 2 234 m a je rozdelená na 6 etáp.

Počas rekonštrukcie bude stále zabezpečená  premávka spojov Slovak Lines a SAD Dunajská Streda. V prípade 4. etapy rekonštrukcie budú zastávky liniek presunuté mimo opravovaný úsek a budú riadne označené. V prípade nutnosti je možné, že niektorú zastávku zrušia bez náhrady.

Dodávka pitnej vody do obce bude zabezpečená Bratislavskou vodárensku spoločnosťou a.s. Z udalosti vyplýva zákonná povinnosť monitorovať a pravidelne odoberať vzorky vody pre hygienický rozbor pitnej vody. Tieto dôvody a tiež technologické postupy budú mať vplyv na dobu trvania rekonštrukcie.

1. etapa v dĺžke 414 m sa začne v pondelok 5. marca 2018 a skončí 6. apríla 2018. Trasa realizácie povedie po pravej strane v smere od Bratislavy od bývalého výskumného ústavu v zelenom páse, pokračovať bude cez ulicu Krátku, následne poza benzínovú stanicu ČS Most až po rodinný dom č. súp. 529.

2. etapa bude nasledovať 6. apríla 2018 pri rodinnom dome č. súp. 529 a potrvá do 20. mája 2018. Od rodinného domu č. súp. 529 pravostranne v zelenom páse pôjde až po rodinný dom súp. č. 128, kde prejde popod cestu na ľavú stranu a pokračovať bude v chodníku až po zdravotné stredisko. Koniec tohto 238 m úseku bude pri odbočení z ulice Bratislavskej na ulicu Športovú.

3. etapa v dĺžke 427 m sa začne 21. mája 2018 pri odbočení z ulice Bratislavskej na ulicu M. R. Štefánika a ukončená bude 10. júla 2018 na križovatke ulice Bratislavská a ulice Záhradná. Trasa realizácie povedie po ľavej strane v smere od Malinova.

4. etapa sa bude ralizovať počas letných prázdnin, od 11. júla 2018 do 2. septembra 2018. 357 m dlhý rekonštruovaný úsek sa začne sa na križovatke ulice Bratislavská a Záhradná a končiť bude na križovatke ulíc Bratislavská a Družstevná. Realizovaná trasa pôjde po pravej strane v smere od Malinova. Dopravu budú riadiť semafory. Pozor - v smere od Malinova nebude možné odbočiť na Studené.


5. etapa zahŕňa opravu 428 m dlhého úseku.

6. etapa sa bude sústreďovať na dokončenie ďalších 370 metrov.

6. a 7. etapa sa budú realizovať v termíne od 3. septembra do 23. decembra. Začiatok bude na križovatke ulíc Bratislavská a Družstevná a koniec pri odbočení z. Bratislavskej ulice na ulicu Športovú. Trasa realizácie pôjde po pravej strane v smere od Malinova.

„Pri realizácii etáp 1. – 3. a 5. a 6. bude doprava cez obec zachovaná v dvoch zúžených jazdných pruhoch bez použitia semaforov a s obmedzením rýchlosti. Počas celého obdobia rekonštrukcie verejného vodovodu bude cez obec zákazovými dopravnými značkami zamedzený prejazd nákladných automobilov v smere od Bratislavy, Malinova a Studeného, okrem vozidiel stavby a vozidiel spoločností, ktoré majú v obci Most pri Bratislave sídlo. Na Nálepkovej ulici v smere od Studeného budú počas celej doby rekonštrukcie osadené zákazové dopravné značky „Zákaz odbočenia doľava“ na ulicu Limbovú a Športovú,“ informuje o situácii Bratislavský kraj. 


Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj