Únia miest Slovenska nesúhlasí s novým zákonom Ministerstva dopravy SR o kompetenciách samospráv


Foto: Únia miest Slovenska nesúhlasí s novým zákonom Ministerstva dopravy SR o kompetenciách samospráv Foto: ilustračná - Mesto Bratislava

Únia miest Slovenska odmietla podpori pripravovaný nový zákon o výstavbe z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorý berie samosprávam kompetencie a zveruje ich štátu. Únia miest preto navrhuje odborný dialóg zainteresovaných strán, prostredníctvom ktorého chcú nájsť vhodné riešenie situácie.

Hoci cieľom novej právnej úpravy má byť podľa ministerstva zjednodušenie administratívy, efektívnejšie odstraňovanie čiernych stavieb ako následku zdĺhavého procesu a boj proti nelegálnym reklamným stavbám, v skutočnosti to znamená zrušenie kompetencií v oblasti stavebného konania obciam a mestám.

Má sa vytvoriť osobitná sieť štátnej správy – stavebná inšpekcia a stavební komisári, ktorí budú plniť úlohu stavebného úradu.

„Riešením problémov je modernizácia a posilnenie samosprávy a nie jej oslabovanie. Navrhovaný zákon o výstavbe negarantuje, že súčasný stav sa zmení k lepšiemu. Neboli predložené relevantné argumenty, ktoré by odôvodňovali odobratie kompetencií stavebných úradov mestám a obciam. Prípadné problémy výkonu stavebného konania by malo riešiť ministerstvo dopravy riadiacou a metodickou činnosťou a nie centralizáciou,“ povedal prezident Únie miest Slovenska a primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

V roku 2003 boli tieto kompetencie prenesené zo štátu na samosprávy, a to za účelom urýchlenia, zjednodušenia a zefektívnenia procesu rozhodovania o stavbách. Mestá a obce investovali do vybavenia stavebných úradov a odmeňovania pracovníkov stavebných úradov finančné prostriedky.


Ministerstvo dopravy sa však domnieva, že prenesený výkon sa neosvedčil, predovšetkým malé obce nie sú z technického ani finančného hľadiska schopné kvalitne vykonávať stavebné konanie.

Prezident ÚMS, primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, plánuje napísať list ministrovi dopravy a výstavby SR Arpádovi Érsekovi, v ktorom svoje výhrady popíše. Predstavitelia mies zároveň navrhujú odborné stretnutie s cieľom nájsť riešenie.

 


Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: Mesto Bratislava