V kine od vás môžu žiadať doklad totožnosti, sprísnili sa vekové obmedzenia pre filmy


Foto: V kine od vás môžu žiadať doklad totožnosti, sprísnili sa vekové obmedzenia pre filmy Foto: unsplash.com a jso.sk

Začiatkom tohto roka vstúpila do platnosti vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorá upravuje, aké vyobrazenia nesmie obsahovať dej audiovizuálnych diel vhodných pre rôzne vekové kategórie. Nehovorí len o násilí, ale aj o diskriminácii, strachu, závislosti, nahote, sexuálnom obsahu a vulgarizmoch.

Sieť kín Cinemax preto v súlade s touto vyhláškou uverejnila na sociálnej sieti oznam, v ktorom verejnosť upozorňuje na možné kontroly veku pri filmoch nevhodných do 15 a 18 rokov.

„Personál kina je oprávnený požadovať preukázanie veku zákazníka. Pracovník kina je oprávnený zamedziť vstupu osôb, ktoré nesplňujú určenú vekovú hranicu pre prístupnosť jednotlivých filmov. Zákazník v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu,“ uvádza Cinemax.

Pokiaľ chce osoba pod 15 rokov vidieť v kine film nevhodný pre mladších divákov, musí jej dať súhlas zákonný zástupca. Túto možnosť majú len tínedžeri, ktorí dosiahli najmenej 12 rokov. Filmy neprístupné do 18 rokov si neplnoletý divák nepozrie vôbec.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu