Obyvatelia Žitného ostrova sú o krok bližšie k možnosti využívať cestu pod Dunajom


Foto: Obyvatelia Žitného ostrova sú o krok bližšie k možnosti využívať cestu pod Dunajom Foto: ilustračná - vvb.sk

Projekt cesty pod Dunajom pre automobily, cyklistov a peších dostal prvé potrebné súhlasy od odborníkov.

Zámer prebudovať otvory priepustu pod prívodným kanálom Vodného diela Gabčíkovo získava konkrétnejšiu podobu. Obce v blízkosti Vodného diela Gabčíkovo by sa mohli dočkať cesty pod prívodným kanálom. Predpokladá to projekt prebudovania dvoch otvorov priepustu na dopravný tunel pre verejnosť. Riešenie by bolo nielen rýchlejšie, stabilnejšie a pohodlnejšie, ale zároveň aj ekonomickejšie ako prevádzkovanie kompy. 

„V máji sme informovali o tejto možnosti. Dnes sme opäť o pár krokov ďalej. Odborníci z Vodohospodárskej výstavby a Slovenskej technickej univerzity zanalyzovali aktuálny stav otvorov priepustu a doterajšie výsledky dokazujú, že takéto riešenie by bolo realizovateľné,“ uviedol minister Sólymos.

„Ukončené boli všetky potrebné merania a ich závery dávajú dopravnému projektu zelenú. Môžeme tak pokračovať v ďalších prácach, vrátane dopravno-inžinierskeho posúdenia, vypracovania technickej štúdie a začali sme s prípravou podkladov pre dokumentáciu EIA,“ dodal generálny riaditeľ Daniel Kvocera. Šéf envirorezortu doplnil, že ak nebudú žiadne prieťahy, s realizáciou tunela sa môže začať koncom roka 2018, začiatkom roka 2019.


Tunel bude pri pravidelnom monitorovaní a údržbe využiteľný na viac ako 59 rokov

Podľa záverov meraní by konštrukcia cestných tunelov mala vydržať i vznetové explózie. Betón a betonárska výstuž otvorov sú vo veľmi dobrom stave a podloženie priepustu je stabilné. Zmena na cestu pre verejnosť však potrebuje zabezpečenie zariadení na monitorovanie priesakov, otrasov a teplotných zmien, ako i nanesenie ochranných náterov a protipožiarnej vrstvy.  Následne by bol tunel na 59 rokov funkčný a vyhovujúci na prepravu. Pri dôslednom monitorovaní a údržbe je možné životnosť tunelu ešte predĺžiť. 

Projekt by teda znamenal riešenie prepravy. V súčasnosti sa realizuje diagnostika existujúcich vozoviek a dopravnoinžinierske posúdenie. Potom príde na rad rozpracovanie technického riešenia, ktoré presnejšie určí aj náklady na realizáciu. Všetka potrebná dokumentácia by mala byť hotová na jar budúceho roku. 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR