Na Slovensku obnovia sedem frekventovaných mostov. Až štyri sa nachádzajú neďaleko Bratislavy


Foto: Na Slovensku obnovia sedem frekventovaných mostov. Až štyri sa nachádzajú neďaleko Bratislavy Foto: ndsas.sk

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) tento rok plánuje obnoviť na Slovensku ďalších sedem mostov. V najbližších dvanástich mesiacoch do nich investuje viac ako 20 miliónov eur.

Minulý rok spoločnosť komplexne opravila tri mostné objekty na D1 (Východná, Liptovský Ján a Vlachy). Opravou prešiel most pri českých hraniciach (Sekule) a nad rýchlostnou cestou R1 pri Nitre. Okrem samotných komplexných opráv NDS venovala pozornosť aj prácam na moste Lanfranconi v Bratislave. Sanovala stredové rímsy, zaistila osvetlenie parkovacích plôch pod mostom a osvetlenie cyklistických chodníkov na moste a aktuálne pri nich prebieha aj výmena zábradlí.

„Investície do opráv a údržby mostov minulý rok predstavovali celkovo 14 miliónov eur. Tento rok zvyšujeme predpokladané investície o viac ako šesť miliónov,“  uviedol Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva a riaditeľ prevádzkového úseku NDS.


Sedem vybraných mostov

V roku 2024 obnovia dva mosty na úseku diaľnice D1 Trnava – Horná Streda, jeden v okolí Trnavy na R1, jeden na D1 na Liptove, dva v okolí Zvolena a jeden mostný objekt pri Galante. Z toho logisticky najnáročnejšou opravou bude obnova mostu v križovatke R1 a D1 pri Trnave, ktorá je plánovaná v najbližších mesiacoch a vyžiada si aj dopravné obmedzenia, o ktorých bude NDS v predstihu motoristov informovať.

„Samotný výber mostov, ktoré musia prejsť komplexnou opravou, vychádza z výsledkov hlavných prehliadok mostov, ktoré sa vykonávajú v intervale raz za štyri roky, ktoré NDS vykonáva. Na základe hlavných prehliadok sa určuje stavebno-technický stav mosta. Podľa stavebno-technických stavov sa vytvára prioritizovaný zoznam opráv, podľa ktorého NDS postupuje,“ dodal Rastislav Droppa.

Investície do opráv a obnovy mostov sú platené zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov NDS, predovšetkým z príjmov za výber mýta a predaj diaľničných známok.

Komplexná oprava mostov bude spočívať vo výmene mostného zvršku. Obnoví sa vozovka, dôjde k výmene mostných záverov, opravia sa rímsy, zvodidlá, zábradlia či odvodňovacie systémy. Súčasťou opráv bude tiež sanácia podhľadu nosnej konštrukcie a spodnej stavby.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu