Nové Centrum služby včasnej intervencie pri DSS Sibírka pomáha zdravotne postihnutým deťom a rodinám


Foto: Nové Centrum služby včasnej intervencie pri DSS Sibírka pomáha zdravotne postihnutým deťom a rodinám Foto: Bratislavský samosprávny kraj

V Bratislavskom kraji otvorili ďalšie Centrum služby včasnej intervencie pri DSS Sibírka, ktoré bude pomáhať rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím.

DSS Sibírka je prvým verejným poskytovateľom služby včasnej intervencie v regióne BSK. Terénnou formou túto službu poskytuje od 1.1.2017 a od 1.2.2018 službu včasnej intervencie poskytuje aj ambulantnou formou v priestoroch Zdravotného strediska na Hubeného 2 v Bratislave, samostatnom detašovanom pracovisku.

Náklady na poskytovanie tejto služby v plnej výške financuje Bratislavský samosprávny kraj.

„Teší ma, že dnes sme otvorili Centrum služby včasnej intervencie. Je to sociálna služba poskytovaná terénnymi pracovníkmi v rodinách s deťmi so zdravotným postihnutím. Robia úžasnú a záslužnú prácu. Je povinnosťou spoločnosti pomáhať deťom, predovšetkým tým deťom, ktoré sa narodili s nejakou formou postihu. Je to dlh spoločnosti, ktorý si musíme splácať,“ vyjadril sa počas otvorenia Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

DSS Sibírka poskytuje v súčasnosti službu včasnej intervencie 23 rodinám s deťmi do 7 rokov so zdravotným postihnutím, s oneskoreným, nerovnomerným alebo rizikovým vývinom.

Poradcovia včasnej intervencie prichádzajú priamo do rodín, čím ju odľahčia od cestovania a dochádzania za službou. Podporujú a sprevádzajú rodinu, pomáhajú im nájsť vlastné zdroje pre ich plnohodnotný a kvalitný život.


Tím odborníkov tvoria liečebný pedagóg, logopéd, sociálny terapeut, sociálny pracovník či fyzioterapeut. Pomáhajú rodinám hľadať riešenia, poskytujú rodičom potrebné informácie, poradia v sociálnej a terapeutickej oblasti, sprostredkujú kontakty na odborníkov z rôznych oblastí a pomáhajú pri výbere a zaobstaraní rehabilitačných a stimulačných pomôcok. 

V Bratislavskom samosprávnom kraji poskytujú službu včasnej intervencie 4 poskytovatelia: DSS Sibírka, Centrum včasnej intervencie Bratislava n.o., Raná starostlivosť n.o. a TENENET o.z. Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj