Mesto otvorilo štvrté stanovište polopodzemných kontajnerov v Ružinove, inšpirovali aj súkromníkov


Foto: Mesto otvorilo štvrté stanovište polopodzemných kontajnerov v Ružinove, inšpirovali aj súkromníkov Foto: Mesto Bratislava

Už štvrté stanovište polopodzemných kontajnerov pribudlo v bratislavskej mestskej časti Ružinov na Družicovej ulici 2. Slávnostne ho otvoril primátor mesta, Ivo Nerovnal, s mestským poslancom za Ružinov, Martinom Chrenom.

Na tomto stanovišti je 5 polopodzemných kontajnerov: 2 sú určené na zmesový komunálny odpad, 3 triedený odpad – papier, plasty a sklo. Kontajnery na zmesový odpad, papier a plasty majú objem 5 m3. Kontajner na sklo je v objeme 3 m3. 1 polopodzemný kontajner s objemom 5 m3 dokáže nahradiť 6 kusov 1 100-litrových kontajnerov a 55 kusov 120 l kontajnerov.

„Polopodzemný kontajner tvorí zberné vrece umiestnené v hĺbke 1,5 metra, telo šachty, opláštenie, oceľová konštrukcia s okom na vývoz, hlavné veko a veko plniaceho otvoru. Každý z kontajnerov obsahuje monitorovacie zariadenie na kontrolu stavu naplnenosti. Vyprázdňovanie kontajnerov sa realizuje zo spodnej časti zberového vreca a tak vhadzovací otvor ostáva čistý. Manipulácia s kontajnerom pri vývoze je jednoduchá, čistá, hĺbka kontajnera znemožňuje opätovné vyberanie jeho obsahu, čo zamedzuje aj znečisťovaniu okolia. Konštrukcia polopodzemných kontajnerov zároveň bráni prístupu zvierat a hmyzu,“ informuje mesto Bratislava.

Stanovište v Ružinove je štvrtým a zároveň posledným v rámci pilotného projektu v Bratislave. Ďalšie polopodzemné kontajnery sa nachádzajú v lokalitách Žižkova (mestská časť Staré Mesto), Budatínska 17 (mestská časť Petržalka) a Stavbárska 34 – 38 a 40 – 42 (mestská časť Vrakuňa).


Projekt inšpiroval viacero správcov budov a developerov, ktorí chcú na vlastné náklady vybudovať polopodzemné kontajnery. V prípade zájmu musia požiadať mesto o súhlas.   

„Pokiaľ budú splnené všetky podmienky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta č. 1/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, hlavné mesto vydá stanovisko do 45 dní od doručenia kompletnej žiadosti. Hlavnými podmienkami sú, napríklad, vysporiadané majetkovo – právne vzťahy, dostupnosť pre zvozovú techniku, dispozičné riešenie, hustota inžinierskych sietí či zabezpečenie samotných polopodzemných kontajnerov,“ vysvetľuje mesto Bratislava.  

Záujem o vybudovanie polopodzemných kontajnerov prejavilo už viac ako 12 bratislavských lokalít. V niektorých prípadoch už bol vydaný aj súhlas hlavného mesta s ich osadením.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Bratislava