Bratislava si na Námestí Eugena Suchoňa pripomenula 73. výročie oslobodenia mesta a ukončenia bojov


Foto: Bratislava si na Námestí Eugena Suchoňa pripomenula 73. výročie oslobodenia mesta a ukončenia bojov Foto: Marek Velček, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Mesto Bratislava si včera, 4. apríla, pripomenulo 73. výročie oslobodenia mesta a ukončenia bojov. Pietna spomienka sa tradične konala pri Pomníku víťazstva na Námestí Eugena Suchoňa.

Tento významný medzník v dejinách si pripomenuli predstavitelia bratislavskej samosprávy spolu s o zástupcami Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pozvanými hosťami a obyvateľmi Bratislavy.

Na slávnostnom každoročnom podujatí si nie len pripomíname porážku fašistických vojsk, ale tiež vzdávame úctu vojakom, ktorí za našu vlasť bojovali.  

„Práve tragédia 2. svetovej vojny nech nám slúži ako memento, aké nebezpečné je ignorovať netoleranciu, xenofóbiu, neznášanlivosť a rasizmus. Nepodliehajme pokušeniu, že zmena k lepšiemu príde sama. Napokon, máme to o toľko jednoduchšie, ako títo známi i neznámi hrdinovia 2. svetovej vojny. Nik od nás nežiada najvyššiu obeť: naša úloha dnes je bojovať proti zlu v každodennom živote, zlu, ktoré stretávame denne okolo nás – v rodinných debatách, v médiách či na sociálnych sieťach. Pretože ak čo i len trocha poľavíme v zápase za demokratické hodnoty, poľahky môžeme opäť prísť o náš dnešný, tak slobodný a bezstarostný, život,“ otvoril slávnosť svojim príhovorom Ivo Nesrovnal, primátor mesta Bratislava. 
Zdroj: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy