FOTO: Správa ciest pre bratislavský kraj vynovila svoje stredisko v Malackách


FOTO: Správa ciest pre bratislavský kraj vynovila svoje stredisko v Malackách
Galéria: 12 fotiek
Foto: Bratislavský samosprávny kraj

Správa ciest Bratislavského kraja zmodernizovala svoje stredisko v Malackách. Hala slúži na uskladnenie vozidiel, strojov a mechanizmov pre výkon bežnej údržby. Bratislavská župa začala už v minulom volebnom období s rozsiahlymi a komplexnými rekonštrukciami regionálnych ciest.

„Ak chceme komfortné a bezpečné cesty, nezaobídeme sa však ani bez moderných vozidiel údržby a dobre fungujúcich regionálnych stredísk. Zmodernizovaná hala v Malackách je projektom, ktorým stredisko údržby dostávame na úroveň 21. storočia,“ vyhlásil predseda BSK Juraj Droba.

Do haly zo 70. rokoch minulého storočia už zatekalo pre poškodenú strechu. Ťažko sa narábalo aj so vstupnými vrátami, ktoré boli skorodované, čo nebolo ani bezpečné pre zamestnancov. Nežiaduci bol aj technický stav asfaltovej podlahy, elektroinštalácia spolu s osvetlením tiež nevyhovovala technickým normám.

Čo všetko sa vynovilo?

Počas rekonštrukčných prác bola komplet vymenená strešná krytina, natreli sa všetky oceľové väzníky a poškodené výplňové dielce vonkajšieho plášťa budovy boli nahradené novými, ktoré spĺňajú teplotechnické požiadavky.  Kompletne sa opravila aj podlaha vo vnútri, ktorá je po novom vysoko odolná voči posypovej soli.

Vstupné vráta nahradili moderné, elektricky ovládané, rolovacie brány s možnosťou ovládania priamo z vozidiel údržby. Vymenila sa komplet aj elektroinštalácia, boli nainštalované aj nové, úsporné LED osvetlenia a vznikli nové stanovištia k dobíjaniu viacerých výstražných signalizačných prívesov. Rekonštrukcia vyšla v celkovej hodnote za približne 250-tisíc eur s DPH.„Hala slúži na uskladnenie vozidiel, strojov a mechanizmov nevyhnutných pre výkon bežnej údržby. Primárne sú tu však v pohotovosti aj prípravné vozidlá vykonávajúce zimnú údržbu na cestách I., II. a III. triedy v okrese Malacky. Súčasne sú k dispozícii aj záložné vozidlá, ako náhrada v prípade poruchy primárnych sypačov alebo nadpriemerných úhrnov snehových zrážok,“ doplnil vedúci úseku správy a údržby ciest Martin Samek.

Stredisko údržby ciest má aj sklad s cestárskou posypovou soľou s kapacitou 400 ton, ktorú cestári dopĺňajú podľa potreby. Soľ priebežne sypú na jednotlivé okruhy zimnej údržby na základe pokynov dispečingu. Jej stav monitorujú župní cestári v celkovej dĺžke asi 250 kilometrov pre okres Malacky.

Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu