BSK a Bratislavská vodárenská spoločnosť sa dnes dohodli na užšej vzájomnej spolupráci


Foto: BSK a Bratislavská vodárenská spoločnosť sa dnes dohodli na užšej vzájomnej spolupráci Foto: Bratislavský samosprávny kraj

Dnes, 3. mája, podpísal Bratislavský samosprávny kraj a Bratislavská vodárenská spoločnosť Memorandum o vzájomnej spolupráci. 

Predmetom tohto Memoranda je predovšetkým vznik partnerstva a zdieľanie vzájomných skúseností v oblasti strategického rozvoja a predovšetkým ochrany zdrojov pitnej vody. Okrem toho plánujú obe strany spolupracovať aj v oblasti vedy a výskumu, vzdelávania a školstva, dopravy, cestovného ruchu a propagácie danej problematiky.

Voda je najväčšie bohatstvo nášho regiónu. K jej ochrane sme sa zaviazali aj v Programovom vyhlásení BSK. Naša spolupráca s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou je postavená najmä na strategickej ochrane tejto suroviny a na postupnom vzdelávaní a motivovaní našich stredoškolákov k ochrane vody,“ povedal k partnerstvu bratislavský župan Juraj Droba.

„Región BSK disponuje kvalitnými zdrojmi vody, ktoré sú jednou zo základných podmienok rozvoja do budúcnosti. Popri ochrane vodných zdrojov však musíme mať aj dostatok kvalitných odborníkov, ktorí svojimi vedomosťami, schopnosťami a zanietením budú aj v budúcnosti schopní garantovať a zlepšovať úroveň služieb. Investície do vzdelania nových generácií preto považujem za jednu z najlepších investícií,“ zhrnul predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Zsolt Lukáč.


Memorandum o vzájomnej spolupráci sa napríklad zameriava na podporu spoločných projektov orientovaných na žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, konkrétne na spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania s potenciálom uplatnenia absolventov vo vodárenstve.

BVS vďaka užšej spolupráci a vrámci svojich možností podporí v letných mesiacoch kultúrne podujatia BSK zabezpečením pitného režimu.

Spolupráca sa bude venovať aj vzájomnej koordinácii projektových a investičných aktivít, majetkovoprávnom vysporiadaní partnerov na cestách II. a III. triedy tak, aby nedochádzalo k obmedzovaniu práv a povinností zúčastnených strán.

Obe strany chcú tiež zvýšiť povedomie návštevníkov i obyvateľov Bratislavského kraja o prírodnom bohatstve regiónu, predovšetkým propagáciou a šírením informácií o vodných zdrojoch a ich ochrane.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj