Bratislava bojuje s bezdomovectvom, zapája sa do medzinárodnej kampane pomáhajúcej ľuďom bez domova


Foto: Bratislava bojuje s bezdomovectvom, zapája sa do medzinárodnej kampane pomáhajúcej ľuďom bez domova Foto: ilustračná

Zástupcovia hlavného mesta prijali pozvanie na Európsku kampaň k ukončeniu pouličného bezdomovectva, ktorá sa uskutočnila koncom novembra v Londýne. Základ kampane tvorí spoločenstvo miest, ktoré sa spoločne snažia vyriešiť trvalé bývanie pre najzraniteľnejších ľudí v Európe a ukončiť tak pouličné bezdomovectvo. 

Koordinátorom kampane za Bratislavu je OZ Stopa Slovensko. Hlavné mesto Slovenska vyjadrilo svoju plnú podporu pri plnení zásad tejto kampane. V rámci kampane sa do projektu zapojili mestá ako Londýn, Alicante, Atény, Barcelona, Brighton, Brusel, Croydon, Glasgow, Leicester, Manchester, Sheffield, Torbay, Valencia. 

Bratislava sa stotožňuje s 5 zásadami kampane, ktoré sú pri riešení tohto problému kľúčové, a to: 


1) Najprv bývať: Zaistiť, aby ľudia bez domova bývali v trvalých, bezpečných, vhodných a dostupných bytoch s potrebnou podporou k tomu, aby si bývanie udržali.
2) Poznať toho, kto sa ocitol na ulici: Každého človeka bez domova poznať menom na základe jeho nájdenia na ulici a porozumieť jeho potrebám.
3) Sledovať zlepšenie: Pravidelný zber a zdieľanie údajov o jednotlivých osobách pre presné sledovanie, či dochádza k znižovaniu a ukončovaniu bezdomovectva.
4) Zlepšovať miestne systémy (postupy): Vytváranie koordinovaného bývania a podporných systémov, ktoré sú jednoducho riaditeľné, rýchlo zaisťujú zdroje a sú účinné voči ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.
5) Učiť sa od iných a zdieľať skúsenosti: Účasť na priebežnom zlepšovaní kampane.

Naše hlavné mesto sa chce aktívne zúčastňovať na stretnutiach partnerských miest. V mesiaci september 2018 plánuje zorganizovať medzinárodnú konferenciu v Bratislave za účasti zástupcov miesto, ktoré sa na kampani podieľajú.  Konferencia bude zameraná na oblasť prevencie a realizáciu „Housing first“ s dôrazom na regionálne špecifiká. Taktiež ako plynulé pokračovanie témy definovania „trvalého bývania a transformácie myslenia obyvateľov a sociálnych služieb“.

„Jedným z prvých krokov je prijatie stratégie mesta na roky 2018 – 2021 v koncepcii redukcie pouličného bezdomovectva a následnej strategickej prípravy pilotného programu sociálneho experimentu „Housing first“ (spojenie používané inými mestami),“ dopĺňa hovorkyňa hlavného mesta, Zuzana Onufer.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Bratislava