Mesto Bratislava chce nakupovať náhradné nájomné byty, maximálnu cenu stanovilo na 1000 eur


Foto: Mesto Bratislava chce nakupovať náhradné nájomné byty, maximálnu cenu stanovilo na 1000 eur Foto: ilustračné - bratislava.sk

Do najbližšieho zasadnutia Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Bratislava, ktorá sa bude konať v pondelok 20. novembra 2017, smeruje aj návrh na obstaranie náhradných nájomných bytov. Tie sa majú nachádzať v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy a mesto by ich malo nadobudnúť formou obchodných verejných súťaží.

Súčasťou návrhu je preto aj schválenie podmienok obchodných verejných súťaží, ktoré by potom bolo možné realizovať až do doby, kým mesto neuspokojí nároky posledného žiadateľa o náhradný nájomný byt. K tomu, aby sa mesto postaralo o bývanie šiestim stovkám rodín z reštituovaných domov, ho zaviazal štát. Dopyt po nájomných bytoch v metropole Slovenska rastie spolu s cenami.

Mesto hľadá byty maximálne do 90 metrov štvorcových, cenu za meter stanovilo najviac na tisíc eur

V návrhu, ktorý predkladá riaditeľ magistrátu Martin Maruška, sú spresnené aj rozmery pre jednotlivé štandardy bytov. V prípade 4-izbového bytu nesmie podlahová plocha vrátane plochy balkóna, lodžie, terasy a plochy príslušenstva prekročiť 90 m2, pri jednoizbových bytoch je maximálna rozloha 45 metrov štvorcových. Súčet plôch balkóna, lodžie a terasy k bytu zároveň nesmie presiahnuť 10% z podlahovej plochy bytu.


Kritériom pre posudzovanie doručených súťažných návrhov by mala byť najnižšia ponúknutá cena, ktorá nesmie prekročiť limit 1000 eur za meter štvorcový. „Pre potrebu plnenia zákonnej povinnosti poskytnúť bytovú náhradu všetkým žiadateľom v najkratšom možnom čase má mesto záujem o kúpu existujúcich nehnuteľností – bytov situovaných v zastavanom území mesta Bratislavy, tzn. v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy,“ spresňuje návrh.

Už dnes sú desiatky budúcich náhradných bytov vo výstavbe či rekonštrukcii

Ako pripomína predkladateľ návrhu, hlavné mesto Bratislava zahájilo v lokalite Pri kríži v mestskej časti Bratislava – Dúbravka výstavbu spolu 68 náhradných nájomných bytov, ďalšie pribudnú po zrekonštruovaní bytového domu na ulici Pri Habánskom mlyne. V zozname žiadateľov o poskytnutie bytovej náhrady je evidovaných vyše 500 osôb.

Aj preto mesto aktívne hľadá potenciálne pozemky v jeho vlastníctve, na ktorých by mohli vzniknúť ďalšie náhradné byty. Okrem toho chce uspokojenie dopytu, vyplývajúce zo zákona, realizovať aj prostredníctvom odkupovania bytov od fyzických či právnických osôb. Najbližšie zasadnutie je naplánované podľa harmonogramu už na 16. novembra 2017.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu