Najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja 2017  má víťazov, foto 1