Aj tento rok môžete navrhnúť mestu osobnosti, ktoré si zaslúžia prestížne ocenenie Senior roka


Foto: Aj tento rok môžete navrhnúť mestu osobnosti, ktoré si zaslúžia prestížne ocenenie Senior roka Foto: ma

Primátor mesta Bratislava aj tento rok udelí prestížne ocenenie Senior roka. Niekoľkoročné tradičné udeľovanie cien prebieha v mesiaci október, ktorý poznáme aj ako Mesiac úcty k starším. Slávnostný galaprogram sa bude aj tento rok konať v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Mesto v súvislosti s ocenením vydalo výzvu na predkladanie návrhov osobností, ktoré si podľa vás túto cenu zaslúžia.

Návrhy je potrebné podať do 10. augusta.

Posielať ich môžete aj elektronicky na emailovú adresu senior@bratislava.sk alebo písomne, a to poštou na adresu magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie sociálnych vecí, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava.

Svoje návrhy však môžete priniesť aj osobne počas úradných hodín do podateľne v budeve magistrátu.

V návrhu je potrebné uviesť:

  • - meno a kontaktné údaje navrhovaného (dátum narodenia, adresa, telefón, e- mail), 
  • - kontaktné údaje navrhovateľa,
  • - stručné odôvodnenie podania návrhu s uvedením počinov z aktivity v kultúrnej, v športovej, vo vedeckej, príp. v spoločensko - občianskej oblasti v seniorskom veku (60 +), s celomestským, celoštátnym príp. medzinárodným dosahom, čím aj reprezentuje Hlavné mesto SR Bratislavy. Zároveň je príkladom ako je možné aktívne starnúť – teda aj vo vyššom seniorskom veku byť aktívny a nájsť uplatnenie. 

„Ocenenie Senior roka je súčasťou Seniorfestu, akcie ktorá sa teší veľkej obľube medzi seniormi. Cena Senior roka je považovaná za jedno z najvýznamnejších samosprávnych ocenení. Jedným z mimoriadne obľúbených podujatí bratislavského Seniorfestu je tiež Letná Bratislavská univerzita seniorov, na ktorej spolupracuje hlavné mesto s Univerzitou Komenského v Bratislave,“ uviedla Zuzana Onufer, hovorkyňa mesta Bratislava.


Prečítajte si viac:


Zdroj: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy