Ako je to s výrubom stromov v Petržalke? Obyvatelia sa sťažujú, mestská časť tvrdí, že ide o invazívne druhy


Foto: Ako je to s výrubom stromov v Petržalke? Obyvatelia sa sťažujú, mestská časť tvrdí, že ide o invazívne druhy Foto: Facebook/skupina Bratislava - Petržalka

V Petržalke vznikajú opäť pre výrub stromov spory. Kým mestská časť sa obhajuje, že ide o invazívne dreviny, obyvatelia proti ich výrubu namietajú. „Mňa by zaujímalo, prečo sa vyrúbali zdravé stromy na Medveďovej 21,“ pýta sa na sociálnom médiu Alena. „Už to písali viackrát. Lebo sú to náletové dreviny. Namiesto toho vysadili, alebo vysadia nové. Prosím, nechajte to na odborníkov. Vedia, čo robia a určite Vás nechcú obrať o zeleň. Navyše, robili by si s tým zbytočnú robotu a náklady. Dôverujte im prosím,“ usmerňuje ju Ľudmila. 

Čo hovorí mestská časť? Do diskusie sa zapojil aj Dávid Pavlík z referátu komunikácie. Upozornil na stanovisko, ktoré Petržalka v súvislosti s výrubom zverejnila. „V tomto čase ste si možno všimli, že vo vašom okolí sa v priebehu tohto roka najskôr mapovali dreviny, následne injektovali a v súčasnosti sa postupne injektované jedince orezávajú,“ uvádza mestská časť. Zo zákona im vyplýva povinnosť zamedziť šíreniu invazívnych druhov drevín.

V súčasnosti sa na území Petržalky nachádza celkovo 2 890 kusov inváznych drevín z toho 815 kusov Pajaseňa žliazkatého. Celkovo odstránia 139 vytypovaných injektovaných stromov. Postupne sa realizuje redukčný orez koruny, ktorý odľahčí korunu od suchých konárov.

„Niekedy sa kvôli ochrane života, zdravia a majetku takýto orez musí vykonať až na tri štvrtiny nadzemnej časti injektovaného stromu, čo sa práve v tomto čase deje. Ide o presne zadefinované jedince, ktoré vykazujú väčšiu časť koruny vyschnutú a nachádzajú sa v miestach, kde sa pohybuje väčšia časť obyvateľstva a kde by prípadným pádom mohlo dôjsť k zraneniu človeka, či poškodeniu majetku,“ vysvetľuje mestská časť.

Prečítajte si viac: