Malacky čaká niekoľko uzávierok. Doprava bude obmedzená


Foto: Malacky čaká niekoľko uzávierok. Doprava bude obmedzená

Malačanov čaká v najbližších mesiacoch niekoľko dopravných obmedzení. Naplánovaných je až šesť veľkých rekonštrukcií a jedna výstavba, ktoré budú mať výrazný dopad na dopravnú situáciu v Malackách.

1. Uzávierka mostného objektu k503-022b

Rekonštrukcia nadjazdu nad železnicou, ktorý je dôležitou spojkou pre vjazd i výjazd na diaľnicu, bude od 11. mája do 30. septembra kompletne uzatvorený. Ide o druhú etapu rekonštrukcie, prvá sa uskutočnila pred 5 rokmi. Doprava bude počas celého trvania prác z mosta kompletne vylúčená.

Obchádzková trasa: Obchádzka bude vedená po miestnych komunikáciách Radlinského a Pezinská s vyústením na okružnej križovatke „TESCO“ (v priloženej situácii zelená čiarkovaná čiara). V križovatke Ľ. Zúbka – Radlinského (technicky bude koordinovaná so zabezpečovacím zariadením ŽSR) a Pezinská – Premávka na Továrenskej ulici sa bude riadiť podľa dočasného dopravného značenia.

2. Rekonštrukcia plynovodov Stupavská, M. R. Štefánika, Nádražná

Rekonštrukcia plynovodu na uliciach Stupavská, M. R. Štefánika a Nádražná sa uskutočňuje od 7. apríla do 15. Októbra. Ide o výmenu plynovodov, ktorým končí technologická životnosť. Väčšina týchto prác sa bude uskutočňovať mimo vozovku.

3. Rekonštrukcia železničného priecestia medzi ulicami Radlinského a Pezinská

Pôvodne plánovaná rekonštrukcia železničného priecestia medzi ulicami Radlinského a Pezinská sa kvôli ďalším uzávierkam v Malackách odložila na október. Uvedené priecestie však musí prejsť úpravou, práve preto, aby zvládlo veľký nápor dopravy. Tieto práce sa budú realizovať do konca mája. Priecestie však zostáva prejazdné. V októbri bude uzatvorené približne na 16 dní, počas ktorých sa budú opravovať výhybky a tiež rušiť koľaj smerujúca do areálu Píly. Obchádzková trasa- Po ceste II/503 cez nadjazd

4. Rekonštrukcia Nádražnej ulice a výstavba autobusového terminálu

Projekt rekonštrukcie autobusovej stanice sa začal realizovať 7. apríla a ukončenie prác je naplánované na 31. októbra. Táto akcia má niekoľko etáp, s ktorými sa spájajú obmedzenia dopravy. Obmedzenie -V súčasnosti je Nádražná ulica zjednosmernená v smere od stanice na Radlinského ulicu. Táto uzávierka potrvá 8 týždňov. V ďalšej etape bude doprava v tomto úseku zrejme riadená inak. O ďalších zmenách vás budeme informovať.

5. Rekonštrukcia železničného priecestia na Továrenskej ulici

Toto železničné priecestie je dôležitou spojkou pre tranzitnú dopravu smerujúcu z alebo do spoločností sídliacich na Továrenskej ulici. To sa podpísalo aj pod jeho súčasný stav, a tak je nutná oprava koľajových ložísk. Obmedzenie- Počas opráv, ktoré trvajú od 3. apríla do 31. augusta, je toto priecestie prejazdné, avšak len v jednom zúženom pruhu.

6. Výstavba Zeleného mosta na 13. km diaľnice D2 na úrovni Moravského sv. Jána

Zelený most je projekt, ktorý realizuje Národná diaľničná spoločnosť na diaľnici D2. Most, ktorého výstavba sa realizuje od 7. apríla 2015 do 1. marca 2016, poslúži na prechod migrujúcej zvery a zároveň zabráni prenikaniu zvierat na diaľnicu. Malačania pocítia najväčšie obmedzenie v rámci tretej etapy toho projektu, ktorá sa uskutoční začiatkom júna. Obmedzenie- Doprava bude presmerovaná do jedného jazdného pruhu s obojsmernou premávkou. 10 týždňov bude doprava riadená v jednom jazdnom pruhu a  ďalších 10 týždňov v druhom jazdnom pruhu.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu