Skládku v Ružinove, toxický odpad vo Vrakuni a iné problémy životného prostredia rieši ministerstvo


Foto: Skládku v Ružinove, toxický odpad vo Vrakuni a iné  problémy životného prostredia rieši ministerstvo Foto: ilustračná

„Bratislava je hlavným mestom Slovenskej republiky, preto si vyžaduje primeranú pozornosť aj v oblasti životného prostredia.  Veľmi aktívne je ministerstvo životného prostredia pri riešení sanácie skládky nebezpečného odpadu z bývalých závodov Juraja Dimitrova. Ministerstvo rovnako aktívne participuje aj na sanácií zrútenia skalného podložia na Devínskej ceste, na riešení opravy cesty na dunajskej hrádzi či sanácie skládky v Ružinove,“ uvádza Michal Cákoci z kancelárie Ministerstva životného prostredia. 

Okrem Magistrátu hlavného mesta a primátora sa na zlepšení situácie podieľa aj Ministerstvo. 

Riešenie environmentálnych problémov Bratislavy a okolia si vyžaduje razantné a rýchle konanie, nakoľko ovplyvňuje život veľkého množstva ľudí. Uvedomujem si to nielen ako minister životného prostredia, ale aj ako obyvateľ Bratislavy, ktorý v meste žije celý život,“ hovorí minister životného prostredia László Sólymos.

Vzhľadom na veľké množstvo lokálnych problémov je odstraňovanie environmentálnych problémov komplikovanejšie práve v mestskom prostredí. Napríklad pri majetkovo-právnom vysporiadaní sanácií je potrebný súhlas vlastníkov dotknutých pozemkov a samosprávy. Rovnako je to pri skládkach toxického odpadu v mestskej časti Vrakuňa. Minister hovorí, že práve pri tomto probléme je veľmi dôležitá spolupráca Ministerstva a samosprávy. 

V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na sanáciu lokality, príprava dokumentov pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie a územné konanie. Mestské zastupiteľstvo Bratislavy sa na zasadaní dohodlo, že pozemky v lokalite skládky, ktoré sú ich vlastníctvom dajú k dispozícii za symbolické euro. 

Ministerstvo Životného prostredia rieši tiež opravu cesty na protipovodňovej hrádzi v katastri mestských častí Petržalka, Rusovce a Čunovo.  Investíciu zabezpečuje Slovenský vodohospodársky podnik. Opravia takmer 5 km asfaltového povrchu, ktorý obyvatelia často využívajú na voľnočasové aktivity. Podľa doterajších plánov by mala byť rekonštrukcia hotová pred budúcou zimou. 


Do kompetencie ministerstva prešla po uznesení vlády aj sanácia zrútenia skalného podložia na Devínskej ceste, kde rezort v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava rieši dôsledky svahovej deformácie. V minulosti sa ministerstvo podieľalo na sanácii havarijného zosuvu svahu nad Devínskou cestou v Karlovej Vsi, ktorá bola hradená z prostriedkov Environmentálneho fondu a z finančných prostriedkov hlavného mesta. Celkové náklady boli 133 838,82 eura a zhruba 100 000 uhradil v rámci dotácie  Enviromentálny fond. 

Rezort ministerstva sa angažuje aj pri riešení znečistenia a environmentálnej záťaže priestoru bývalej rafinérie Apollo v mestskej časti Ružinov. Na území bol v roku 2016 vykonaný geologický prieskum životného prostredia.

„Kontaminácia horninového prostredia a podzemnej vody je spojená s dôsledkami bombardovania rafinérie Apollo na konci druhej svetovej vojny. Aj keď bola lokalita čiastočne sanovaná už v minulosti, s likvidáciou tejto záťaže sa začalo až v súvislosti s výstavbou mosta Apollo,“ dodáva Ministerstvo životného prostredia SR.

Do roka by malo ministerstvo vypracovať a predložiť plán prác. Hneď po zistení rozsahu znečistenia a výbere metód sanácie sa začne s prácami. Najväčšie znečistenie predstavujú práve ropné látky. Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR