COVID-19 vývoj situácie v kraji

17 júl 2018 - 12:47

Hlavné mesto spustilo pilotný projekt starostlivosti o dreviny v meste, ktorý zabezpečí orez stromov

Foto: Hlavné mesto spustilo pilotný projekt starostlivosti o dreviny v meste, ktorý zabezpečí orez stromov
Foto: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Bratislava spustila pilotný projekt zameraný na komplexnú starostlivosť o dreviny v meste. Vďaka tomuto projektu sa zabezpečí orez stromov v mestských častiach Petržalka, Staré Mesto, Nové Mesto a Ružinov. S orezmi sa začalo pri petržalskom Chorvátskom ramene, kde konáre stromov zasahovali do chodníka a ohrozovali chodcov.

Projekt bude prebiehať do konca septembra. Celkové náklady vyčíslia po ukončení prác.

Stromy budú orezávať aj pomocou vysokozdvižných plošín a skúsených stromolezcov. Do prvej fázy projektu spadá orez stromov v mestských častiach Petržalka a Staré mesto. Druhá fáza zahŕňa Ružinov a Nové mesto. Postupovať sa bude systematicky tak, aby sa v čo najkratšom čase ošetrilo čo najviac drevín. Po vykonaní prác bude v týchto lokalitách

potrebná údržba drevín len príležitostne, prípadne pri kalamitných situáciách a haváriách. Ďalší predpokladaný orez stromov v daných lokalitách odhaduje Mesto Bratislava po 5 rokoch.

„Kritériami na výber lokalít v Starom Meste, Novom Meste, Ružinove a Petržalke boli množstvo evidovaných podnetov a sťažností obyvateľov na danom území, rozloha a odhadovaný počet drevín, spojitosť plôch vo vlastníctve a v priamej správe hlavného mesta na stabilizovanom území s prevládajúcou funkciou bývania hromadnej bytovej výstavby,“ informovala Zuzana Onufer, hovorkyňa Hlavného mesta SR.

Na základe následného vyhodnotenia projektu sa navrhnú ďalšie lokality. V prípade tohto projektu ide o iniciatívu mesta s cieľom vypracovať do budúcna koncepciu a harmonogram starostlivosti o dreviny na celom území Bratislavy.

Systém komplexnej starostlivosti o dreviny zahŕňa komplexné opatrenia pre všetky dreviny vo vybraných územiach:

  • zdravotný orez drevín
  • bezpečnostný orez drevín
  • redukčný orez drevín
  • odstránenie suchých drevín
  • odstránenie inváznych drevín
Zdroj: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Dopravný servis
Lamačská cesta
Policajná hliadka
23:16
Račianska
Policajná hliadka
23:11
Lamačská cesta
Dopravná nehoda
22:17
Račianska
Práca na ceste
22:16
Myslenická
Práca na ceste
22:15
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia

Podujatia nie sú dostupné.