COVID-19 vývoj situácie v kraji

24 apríl 2015 - 07:31

Polícia vyzýva občanov v prípade muža, ktorý sedel na streche idúceho autobusu

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave v súvislosti s medializovaným prípadom vyzýva občanov

Dňa 21.04.2015 boli v poludňajších hodinách hliadky Policajného zboru vyslané na preverenie oznámenia o údajnej osobe mužského pohlavia, ktorá podľa oznámenia sedí na streche idúceho autobusu linky č. 21 v štvrtom Bratislavskom okrese, pričom hodnovernosť uvedeného oznámenia sa za prítomnosti pracovníkov Dopravného podniku nepotvrdila.

Následne bol Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Bratislave poskytnutý vizuálny a audiovizuálny záznam zobrazujúci predmetnú udalosť. Zverejnené zábery berieme ako podnet na prešetrenie udalosti a preto boli zaslané na príslušný útvar Policajného zboru. Ten daný skutok zaevidoval ako priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a následne vykoná jeho objasňovanie. Ako vyplýva z uvedeného záznamu, neznámy muž sedel na streche idúceho autobusu MHD chrbtom v smere jazdy a svojím nerozvážnym konaním si neuvedomil riziká s tým spojené. Následkom mohlo dôjsť k závažnej dopravnej nehode alebo inej udalosti ohrozujúcej život a zdravie účastníkov cestnej premávky (spôsobenej napr. stretu osoby s prekážkou).

Za účelom náležitého objasnenia priestupku týmto vyzývame občanov, ktorí by svojimi poznatkami k uvedenej udalosti vedeli prispieť k jej náležitému objasneniu, aby kontaktovali políciu na bezplatnom čísle 158 alebo tak urobili na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.
Dopravný servis
Lamačská cesta
Policajná hliadka
23:16
Račianska
Policajná hliadka
23:11
Lamačská cesta
Dopravná nehoda
22:17
Račianska
Práca na ceste
22:16
Myslenická
Práca na ceste
22:15
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia

Podujatia nie sú dostupné.