COVID-19 vývoj situácie v kraji

07 december 2017 - 11:40

Za komunálny odpad sa bude platiť inak, rozhodnutie pre zaplatenie dostanete na začiatku roka

Foto: Za komunálny odpad sa bude platiť inak, rozhodnutie pre zaplatenie dostanete na začiatku roka
Foto: ilustračná - pixabay.com

„Hlavné mesto SR Bratislava ako príslušný správca poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na základe VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2012 bude od 1.1.2018 výšku miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady určovať rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok. Doklad, resp. rozhodnutie pre zaplatenie poplatku dostanú občania i firmy na začiatku roka,“ informuje mesto svojich obyvateľov na stránke mesta. 

Mesto dáva občanom možnosť uhradiť poplatok naraz, ale aj na splátky. A to v štyroch termínoch 1. splátka 15 dní po právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka k 31.5., 3. splátka k 31.8. a 4. splátka k 31.10.

Pre občanov v rodinných domoch sa v podstate nič nemení. Tak ako doteraz môžu platiť poplatok v štyroch splátkach. Občania, ktorí platia poplatok prostredníctvom SIPO, dostanú rozhodnutie o určení poplatku a aj naďalej budú platby prebiehať týmto spôsobom prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.

Právnické osoby však nebudú platiť 12 krát ročne, ale iba 4 krát. Mesto ich upozorňuje, že je potrebné, aby si zmenili limity na inkasných príkazoch, a predišli tak nezrealizovaniu platby, či prípadným nedoplatkom.Zdroj: bratislava.sk

Dopravný servis
Lamačská cesta
Policajná hliadka
00:18
Lamačská cesta
Policajná hliadka
00:11
Lamačská cesta
Policajná hliadka
23:16
Račianska
Policajná hliadka
23:11
Lamačská cesta
Dopravná nehoda
22:17
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia

Podujatia nie sú dostupné.