Bratislava pripravuje opravu hlavných dopravných ťahov , foto 1