Operátor knihárskych technológii je nový študijný odbor na Strednej odbornej škole polygrafickej , foto 2