15 december 2017 - 10:26

Mestská polícia dostala od mesta Bratislava nové vozidlá na zefektívnenie ich služby


Ďalšie fotoalbumy