Bratislavu čakajú veľké opravy, hlavné dopravné ťahy sa dočkajú kompletnej rekonštrukcie


Foto: Bratislavu čakajú veľké opravy, hlavné dopravné ťahy sa dočkajú kompletnej rekonštrukcie
Galéria: 4 fotky
Foto: Kancelária primátora Bratislavy

Bratislava má ucelenú koncepciu opráv hlavných dopravných ťahov v meste. Do roku 2021 plánujú opraviť 9 radiál a 3 spojnice k nim. Aktuálne prebieha oprava Panónskej cesty, ktorá je jednou z najdôležitejších a najvyťaženejších dopravných komunikácií hlavného mesta. 

„Mojou víziou je do roku 2021 opraviť všetky hlavné ťahy v Bratislave. Pripravili sme ucelenú koncepciu, na ktorú sme vyčlenili finančné zdroje vo výške 10 mil. eur ročne. Pri opravách ciest nejde o žiadne látanie výtlkov, ale o ich komplexnú opravu. Súčasťou balíka opráv ciest je aj budovanie bezbariérových priechodov pre chodcov a bezpečnejších zastávok MHD,“ zdôraznil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Oprava Panónskej cesty zahŕňa výmenu asfaltu na 3-kilometrovom úseku od nadjazdu nad Rusovskou ulicou po úroveň nadjazdu pred okružnou križovatkou Dolnozemská - Panónska, a to vo všetkých jazdných pruhoch. Na opravenú cestu sa už začiatkom decembra tešia najmä Petržalčania. V budúcom roku má hlavné mesto v pláne rozbehnúť opravu radiál na Dolnozemskej, ale aj na Bajkalskej a Račianskej. 

„Hlavné mesto opravilo za posledné dva roky 100 km ciest. Je to dôkaz toho, že mestu sa darí a že to vidia aj samotní Bratislavčania,“ doplnil primátor Bratislavy. 

Na opravu 50 km ciest, 10 km chodníkov, 19 ník na zastávkach MHD a bezbariérových úprav priechodov pre chodcov hlavné mesto vyčlenilo v rozpočte tento rok 9 mil. eur. Cesty sa opravujú od apríla do novembra. Opravy sú odsúhlasené Krajským dopravným inšpektorátom. O všetkých opravách ciest, vodorovných značeniach mesto aktuálne informuje aj na stránke Bratislava.sk. 
Vysvetlivky k mape

9 radiál: 
1 Devínska cesta
2 Nábrežie arm. gen. L. Svobodu (Dúbravsko - Karloveská)
3 Pražská
4 Račianska
5 Vajnorská
6 Rožňavská
7 Gagarinova
8 Dolnozemská
9 Panónska

3 spojnice k týmto radiálam:
A - Bajkalská
B - Od Šafka po Račiansku
C - Jiráskova


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Kancelária primátora Bratislavy