FOTO: Ploštice, plesne či chýbajúce dvere. Deti v reedukačných centrách žijú v otrasných podmienkach


FOTO: Ploštice, plesne či chýbajúce dvere. Deti v reedukačných centrách žijú v otrasných podmienkach
Galéria: 8 fotiek
Foto: Generálna prokuratúra SR

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky v priebehu roka 2023 vykonala previerky 13 reedukačných centier. Ich cieľom bolo preskúmanie a zhodnotenie aktuálneho stavu. Vždy išlo o neohlásené návštevy, dôraz sa kládol na dodržiavanie práv detí a na podmienky, za akých sú držané.

Zistilo sa, že reedukačné centrá nielenže neplnia účel, ale nepredstavujú pre umiestnené deti ani bezpečné miesto, v ktorom by boli dodržiavané ich práva. Vo viacerých oblastiach majú dokonca menšie práva než odsúdení vo výkone trestu odňatia slobody.

Takisto boli odhalené závažné nedostatky v hygienických, priestorových a materiálno-technických podmienkach, ktoré nezodpovedali ani minimálnym požiadavkám vyplývajúcim z právnej úpravy. V niektorých reedukačných centrách izby detí nedosahovali ani len požadovanú minimálnu výmeru alebo chýbal prívod teplej vody.

Generálny prokurátor Slovenskej republiky sa preto okamžite rozhodol iniciovať multilaterálne pracovné stretnutie za účasti verejného ochrancu práv, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím a komisára pre deti. Bude sa konať na pôde Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky už dňa 18. januára 2024.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu