Držitelia preukazov ŤZP nepotrebujú diaľničnú známku. Môžu jazdiť zadarmo, treba však vyplniť formulár


Prihláste sa na odber Bratislavak.sk na  

Ak ste držiteľom preukazu ťažkého zdravotného postihnutia, nemusíte si kupovať elektronické diaľničné známky. Jazda po rýchlostných cestách a diaľniciach je pre vás bezplatná, svoje vozidlo však musíte správne zaregistrovať.

Žiadosť o registráciu vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky musí podať priamo prevádzkovateľ. V prípade držiteľa parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (ŤZP) môže žiadosť podať aj ním poverená osoba.

Žiadatelia vyplnia formulár s názvom „Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest pre držiteľov parkovacieho preukazu ŤZP“. Žiadatelia ostatných skupín prevádzkovateľov vozidiel a jazdných súprav vyplnia formulár s názvom „Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest“.

Vyplnenú žiadosť spolu s potrebnými prílohami treba podať poskytovateľovi služby dvomi spôsobmi. Buď osobne vo vybraných obchodných miestach sídliacich v krajských mestách alebo prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk.
Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu