V BSK vyrastú Centrá odborného vzdelávania a prípravy, 3 školy si rozdelia viac ako 9 miliónov eur


Foto: V BSK vyrastú Centrá odborného vzdelávania a prípravy, 3 školy si rozdelia viac ako 9 miliónov eur
Galéria: 8 fotiek
Foto: Bratislavský samosprávny kraj

Tri župné školy v Bratislavskom kraji získajú do 2 rokov špičkové vybavenie a zmodernizované priestory pre praktické vyučovanie. Školy si prerozdelia viac ako 9 miliónov eur. V minulom týždi poklepali základné kamene troch centier odborného vzdelávania a prípravy bratislavský župan, riaditelia škôl a zástupcovia zamestnávateľských zväzov a komôr.

„Najvyššou devízou nášho regiónu je kvalifikované a vzdelané obyvateľstvo. Túto hodnotu si uvedomujeme aj na Bratislavskom samosprávnom kraji, a preto je jedným z hlavných cieľov Programového vyhlásenia župy podpora a rozvoj celoživotného vzdelávania, zvyšovanie kvality absolventov škôl a ich uplatnenie sa na trhu práce. Bratislavský samosprávny kraj aktívne pracuje na skvalitňovaní odborného vzdelávania na stredných školách, pričom sa zameriava na podporu duálneho vzdelávania, vytváranie partnerstiev medzi školami a zamestnávateľmi a v neposlednom rade aj na samotnú modernizáciu škôl a ich vybavenie,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

BSK získal na projekt nenávratný príspevok vrámci výzvy IROP 2014-2020

Bratislavský kraj uspel vo výzpe Integrovaného regionálneho operčaného programu IROP 2014 - 2020. Získal tak nenávratný finančný príspevok, ktorý zabezpečí moderniázciu školskej infraštruktúry vrátane materiálno – technického vybavenia za účelom zvýšenia počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

„Centrá odborného vzdelávania a prípravy vytvoria pre odborné vzdelávanie lepšie technické aj priestorové podmienky, ktoré dovolia väčšiemu počtu žiakov absolvovať prax v prostredí porovnateľnom so súkromným sektorom. Práve preto sme pri príprave podkladov a dokumentov veľmi intenzívne spolupracovali, a aj naďalej budeme, so samotnými zamestnávateľmi,“ zhrnula riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.

V areáli Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji poklepali základné kamene prvých troch vznikajúcich Centier odborného vzdelávania a prípravy už minulú stredu


Jedno z centier bude slúžiť aj priamo žiakom Spojenej školy. Vznikne na pracovisku v Zálesí Centre odborného vzdelávania a prípravy v oblasti kynológia, chovu koní a jazdectva.

O catering na slávnostnom programe sa postarali žiaci Strednej odbornej školy z Farského 9 v Bratislave, kde sa takisto o pár dní začne budovanie Centra odborného vzdelávania a prípravy v oblasti gastronómie a hotelových služieb na pracovisku v Bratislavskej Dúbravke.

Napokon slávnostne poklepali aj základný kameň Centra odborného vzdelávania a prípravy v oblasti informačných technológií, ktoré vznikne na Strednej odbornej škole na Hliníckej 1 v Bratislave.

Ďalšie dve centrá sú vo fáze príprav

V súčasnosti sa tiež pripravuje aj vznik ďalších dvoch Centier odborného vzdelávania a prípravy. Jeho výstavbu podporia tiež financie z eurofondov. Centrá by mohli vzniknúť na SOŠ Polygrafickej na Račianskej ulici v Bratislave a centrum pre stavebníctvo by postavili aj na SOŠ Ivanská cesta 21. Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj