Mesto Bratislava aj tento rok finančne podporí projekty udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou


Foto: Mesto Bratislava aj tento rok finančne podporí projekty udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou Foto: Mesto Bratislava

Mesto Bratislava aj v tomto roku podporí malé projekty udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou. Záujemcovia sa tak môžu uchádzať o finančnú podporu do výšky 50% preinvestovaných nákladov, pričom maximálny príspevok na jeden projekt je 1 000 eur.

Mesto chce prispieť k rozvoju „smart“ riešení aj v oblasti životného prostredia

V minulých rokoch, teda rokoch 2016 a 2017, podporilo mesto 26 projektov v celkovej sume cca 20 000 eur. Grantová schéma pomáha aj malými projektami adaptovať naše životné prostredie na meniacu sa klímu.

„Strategické dokumenty hlavného mesta akými je najmä Stratégia adaptácie a Akčný plán adaptácie na nepriaznivé prejavy zmeny klímy na území HM SR Bratislavy 2017 – 2020 varujú práve pred horúčavami, suchami a ďalšími extrémnymi prejavmi počasia a zdôrazňujú potrebu realizovať opatrenia, ktoré pomôžu znížiť s tým súvisiace riziká,“ informovala Zuzana Onufer, hovorkyňa mesta Bratislava.

Mesto podporí šetrenie pitnej vody a ochladzovanie prostredia

Magistrát hlavného mesta sa aj takýmto spôsobom snaží prispieť k rozvoju Bratislavy ako rozumného „smart“ mesta. Jedným z príkladov šikovného „smart“ riešenia je aj rozumné hospodárenie s dažďovou vodou.


Jednoduché zachytávanie dažďovej vody zo striech a jej následne používanie na polievanie záhrad pomáha šetriť pitnú vodu. Pri ochladzovaní vzduchu v horúcich letných dňoch môže pomôcť aj náhrada nepriepustných materiálov za priepustné, čím dovolíme dažďovej vode vsiaknuť v mieste dopadu a jej odparovanie dokáže spríjemniť teplé dni. Mesto podporí občanov aj pri projektoch revitalizácie zelených striech či fasád.

Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok platí najneskôr do 30. septembra 2018, alebo do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke hlavného mesta – v sekcii pre Grantovú schému na predkladanie žiadostí pre podporu malých projektov trvalo udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou.


 Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy