Mesto Bratislava opäť podporí mnohodetné rodiny, žiadosť o príspevok môžu rodičia podať od 1. júla


Foto: Mesto Bratislava opäť podporí mnohodetné rodiny, žiadosť o príspevok môžu rodičia podať od 1. júla Foto: bratislava.sk

Hlavné mesto Slovenska aj tento rok podporí mnohodetné rodiny. Poskytne im jednorazový príspevok až do výšky 70 eur na dokladované dieťa. V rozpočte vyčlenilo mesto na tento účel 50 000 eur.

Záujemcovia môžu o príspevok mesto požiadať už od 1. júla 2018 do 31. augusta.

„Mnohodetné rodiny môžu požiadať o preplatenie nákladov spojených s návštevou základnej umeleckej školy (nákup hudobného nástroja, príspevok na úhradu výdavkov na štúdium), na preplatenie jazykového vzdelávania, záujmovej činnosti v centrách voľného času či aktivít v športových kluboch. Takisto môžu požiadať o príspevok za účasť na výlete organizovanom školskými zariadeniami, za účasť na tábore, či pobyte v škole v prírode alebo na lyžiarskom výcviku a v neposlednom rade aj na preplatenie cestovného lístka mestskej hromadnej dopravy v Bratislave,“ uviedla Zuzana Onufer, hovorkyňa mesta Bratislava. 


Mesto pri preplácaní akceptuje platby uhradené od 1. januára 2018. Predkladaný účtovný doklad musí obsahovať údaje ako sú dátum platby, typ aktivity, suma a meno dieťaťa. V závislosti od dokladu je ptorebná aj pečiatka a podpis.

Žiadosť a platné zásady nájdu záujemcovia na webovom sídle hlavného mesta v časti Chcem vybaviť v oblasti Sociálne služby a pomoc.

V roku 2017 preplatilo hlavné mesto náklady 486 deťom zo 133 takýchto rodín vo výške 31 830,33 eur.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy