Bratislava a ZSE podpísali memorandu o spolupráci, mesto chcú pripraviť na príchod elektromobility


Foto: Bratislava a ZSE podpísali memorandu o spolupráci, mesto chcú pripraviť na príchod elektromobility Foto: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Mesto Bratislava a Západoslovenská energetika podpísali dnes, 9. mája, memorandum o spolupráci v oblasti rozvoja elektromobily. Spoločnými silami chcú aj prostredníctvom spoločných projektov a prípravou inovatívnych riešení prispieť k zvýšeniu energetickej efektívnosti v meste.

Cieľom spolupráce je rozvoj elektromobility a znižovanie emisií

Cieľom memoranda je vytvoriť priaznivé podmienky pre technické technické inovácie a implementáciu takých riešení, ktoré uľahčia občanom cestu k bezpečnej, udržateľnej a cenovo dostupnej doprave. Zároveň chce mesto a ZSE prispieť k postupnému znižovaniu emisií. Obe strany pristúpili k spolupráci aj so zámerom vybudovať infraštruktúru potrebnú na prevádzku elektromobilov a elektrických autobusov a tiež prispieť k rozvoju e-car sharingu.  

„Bratislavu meníme na modernú európsku metropolu, na smart city, kde kladieme dôraz na rozvoj kvality života obyvateľov, zlepšovanie životného prostredia a celkovo na rozumné riešenia. Jedným z takýchto riešení je aj rozvoj elektromobility a podpora energetickej efektívnosti, čo sa nám darí aj vďaka  spolupráci so ZSE,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.


Spoločnosť ZSE a Magistrát mesta chcú Bratislavu pripraviť na príchod elektromobility čo najskôr

Jedným z príkladov spolupráce Hlavného mesta a ZSE je spoločný projekt URBAN E. Ide o medzinárodný projekt, ktorý je zameraný na podporu rozširovania infraštruktúry elektronabíjacích staníc v Európe. Mesto Bratislava chce vybudovať do konca roka 2020 celkovo 55 takýchto staníc.

„Keďže partnerom projektu je aj prevádzkovateľ prvej bezemisnej e-taxi služby a cyklokuriérov Švihaj Šuhaj spoločnosť GO4, vytára sa dobrá východisková pozícia pre rozvoj súvisiacich služieb, ako napríklad požičovňa elektrických áut či e-taxi,“ informovala Zuzana Onufer, hovorkyňa mesta Bratislava. 

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy