Odborná komisia vybrala záujemcov o legálne plochy pre grafity, schvália ich poslanci už v máji


Foto: Odborná komisia vybrala záujemcov o legálne plochy pre grafity, schvália ich poslanci už v máji Foto: bratislava.sk

Začiatkom mesiaca apríl informovalo mesto Bratislava o pilotnom projekte, vrámci ktorého si mohli záujemcovia bezplatne prenajať voľnú plochu na tvorbu legálnych grafitov. V druhej polovici apríla zasadla odborná komisia, ktorá vybrala úspešných uchádzačov.

Odborná komisia podporila 16 prihlásených záujemcov, o ich schválení rozhodne mestské zastupiteľstvo na májovom zasadnutí.

„Do projektu sa prihlásilo 15 jednotlivcov a 1 občianske združenie, ktoré sa venuje legálnej tvorbe grafitov. Dvaja uchádzači nesplnili stanovené podmienky a do rozhodujúceho výberu sa nedostali,“ informovala Zuzana Onufer, hovorkyňa mesta Bratislava.  

Po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom uzatvoria vybraní uchádzači zmluvu o výpožičke na tieto plochy na 1 rok. Medzi vybranými plochami sú mostové piliere, ktoré sa nachádzajú na území Bratislavy a sú v správe mesta.


Uchádzači môžu tieto objekty skrášliť podľa vlastného uváženia, ale v súlade so zmluvnými podmienkami.

Medzi zmluvné podmienky, ktoré mesto vytýčilo patrí napríklad maľba bez hanlivého, vulgárneho, pohoršujúceho či spoločensky, nábožensky alebo politicky neprístupného motívu.


Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy