Bratislavský samosprávny kraj už po 16. raz ocenil významné osobnosti kraja Cenou Samuela Zocha


Foto: Bratislavský samosprávny kraj už po 16. raz ocenil významné osobnosti kraja Cenou Samuela Zocha
Galéria: 14 fotiek
Foto: Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj už po 16. raz udelil Ceny Samuela Zocha a Pamätné listy predsedu BSK 15 laureátom, ktorí svojou prácou výrazne prispeli a zaslúžili sa o spoločenský a ekonomický rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja. Slávnostné odovzdávanie sa konalo v priestoroch župného Divadla Aréna.

„Je veľa inšpirujúcich ľudí v našom kraji, ktorí si zaslúžia pozornosť a uznanie za prácu, ktorú robia so záujmom a zanietením. Posúvajú vpred seba, snažia sa o rozvoj Bratislavského kraja a života jeho občanov, a čo je najdôležitejšie robia to nad rámec pracovných povinností a veľakrát prekračujú aj rámec kraja. A za to im patrí veľké ďakujem,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.

Cenu si z rúk predsedu prevzalo 9 ocenených osobností, ktorí sa výrazne zaslúžili o rozvoj a šírenie dobrého mena regiónu.

Laureátmi Výročnej Ceny Samuela Zocha za rok 2017 sa stali:
Anna Čápová - dlhoročná športovkyňa a trénerka mládeže v Bratislave
Beáta Čečková za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti hudobného umenia
prof. Gréta Hrdá - slovenská huslistka a husľová pedagogička
Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. - slovenský geograf, ekológ, univerzitný profesor a ochranca životného prostredia
MUDr. Ladislav Košťál za dlhoročnú činnosť v oblasti zdravotníctva
Mária Kráľovičová za celoživotné dielo, nakoľko už desaťročia patrí medzi dôležité postavy slovenskej kultúry, špeciálne v oblasti dramatického umenia
Občianske združenie Modranská Beseda za aktívne podieľanie sa na zachovaní kultúrnych a historických tradícií a prezentácií Modry a celého regiónu
Ing. Oľga Reptová za dlhoročnú teoretickú, analytickú a predovšetkým praktickú činnosť v oblasti sociálnej politiky
Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. za prínos v oblasti vedy a výskumu a kvalitnú reprezentáciu vlasti v zahraničí. 

Juraj Droba, predseda BSK, počas slávnostného večera udelil aj 6 Pamätných listov predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Prevzali si ich tieto osobnosti:
RNDr. Jiří Čapek za dlhoročné organizačné aktivity v oblasti školského športu
PhDr. Jozef Klačka historik a archivár, spoluautor 4 monografií, autor stovky popularizačných článkov, posudkov a recenzií
Erzsébet Kubicskó za svoj profesijný život, ktorý venovala výchove najmenších detí a bola a je aktívnou účastníčkou verejného života v Podunajských Biskupiciach
Dekan Mons. Félix Mikula, ktorý sa počas svojho 28 ročného pôsobenia vo farnosti zaslúžil o obnovenie a zveľadenie kostola sv. Štefana v Stupave, kostola sv. Šebastiána a Rócha v Máste a kostola Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Borinke
Mgr. Katarína Nádaská, PhD. nominovaná za viac ako tridsaťročnú prácu v oblasti popularizácie vedy a ľudových tradícií na Slovensku
Ing. Alena Trančíková, popredná odborníčka v oblasti ochrany vôd a zásobovania obyvateľstva pitnou vodou 

Ocenených laureátov vyberala komisia spomedzi 27 nominovaných kandidátov. Výber schválili aj poslanci BSK na svojom marcovom zasadaní. Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj