Mesto Bratislava pokračuje v odstraňovaní nelegálnej reklamy, o pomoc žiada aj občanov mesta


Foto: Mesto Bratislava pokračuje v odstraňovaní nelegálnej reklamy, o pomoc žiada aj občanov mesta Foto: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Bratislava pokračuje v odstraňovaní nelegálnych reklamných stavieb v meste. Nejde len o bilbordy, ale aj o reklamné zariadenia tzv.  trojnožky, ktoré obkolesujú stĺpy verejného osvetlenia.

„Bratislavčanom som sľúbil výraznú redukciu nelegálnych reklamných stavieb a to aj robíme. V roku 2015 mesto podalo žaloby na vypratanie reklám zo stožiarov verejného osvetlenia proti všetkým spoločnostiam, ktoré mali s mestom v minulosti uzavreté zmluvy o nájme. Rovnako nekompromisne sme začali riešiť aj trojnožky, ktoré obkolesujú stĺpy verejného osvetlenia a ktoré firma PRE SENT osadila na majetku mesta protiprávne. V roku 2015 sme začali konať a v roku 2016 sme odstránili 428 takýchto nelegálnych zariadení, čo výrazne zredukovalo ich počet v meste,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nerovnal.

Nová taktika spoločnosti PRE SENT pri budovaní reklám v meste spočíva v tom, že spoločnosť si z pošty neprevezme zásielku s výzvou na odstránenie reklamy. Tá môže byť na pošte u doručovateľa uložená po dobu 18 dní. Krátko pred vypršaním lehoty si obálku prevezmú a nelegálnu reklamu „odstránia“,  čo znamená, že ju presunú na iný stĺp. Tým sa otvára nový prípad a mesto musí výzvu posielať znova.  


Primátor Ivo Nesrovnal prosí v tomto prípade Bratislavčanov, aby pomohli v boji proti takýmto nelegálnym reklamným zariadeniam. Urobiť tak môžu aj tým, že budú mestskej polícii nahlasovať osádzanie takýchto tabúľ okolo stĺpov verejného osvetlenia.

Problém s nelegálnou reklamou sa týka nielen mesta, ale aj mestských častí a preto hlavné mesto v utorok na magistráte zorganizovalo stretnutie pre zástupcov stavebných úradov, kde im odborní pracovníci mesta dali školenie, ako čo najefektívnejšie postupovať pri odstraňovaní nelegálnych reklamných stavieb.

Keďže tzv. trojnožka ako reklamné zariadenie nie je špecifikovaná ako stavba, nemožno pri jej odstraňovaní postupovať v zmysle stavebného zákona. V tomto prípade sú procesy zdĺhavejšie a ponúkajú vlastníkom reklamných zariadení priestor na rôzne obštrukcie. Primátor Bratislavy preto pripravuje výzvy pre ministra dopravy, aby upravil cestný zákon a mesto mohlo jednoduchšie a efektívnejšie pokračovať v odstraňovaní nelegálnej reklamy. 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy