Predstavitelia BSK dnes zverejnili svoje programové vyhlásenie s plánmi na najližších 5 rok


Foto: Predstavitelia BSK dnes zverejnili svoje programové vyhlásenie s plánmi na najližších 5 rok Foto: ilustračná

Predseda bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba a ostatní predstavitelia samosprávy dnes oficiálne predstavili svoje programové vyhlásenie na najbližších 5 rokov. 

„Prvých 100 dní vo funkcii máme za sebou. Sme to o kúsok posunuli kvôli celoštátnym politickým udalostiam, ale dnes tu stojíme spolu pred vami a predkladáme vám náš plán práce na najbližších 5 rokov. Plním tak svoj predvolebný sľub. Viem, že to doteraz nebolo zvykom, ale myslím si, že je dobré aby sme verejne deklarovali naše ciele, naše zámery a aby nás po 5 rokoch všetkých, aj poslancov, hodnotili za to, čo sa nám podarilo splniť a čo nie,“ prihovoril sa dnes verejnosti Juraj Droba, predseda BSK.

Programové vyhlásenie nie je len vyhlásením predsedu, ale všetkých poslancov. Dospeli k nemu na základe viacerých kompromisov a spoločných rozhovorov. 

„V samosprávnej politike je dôležitá ochota spolupracovať. Som rád, že sme sa dokázali dohodnúť s poslancami, primátormi aj starostami a že predložený program je spoločnou víziou, ktorú budeme napĺňať SPOLU. Bez ohľadu na stranícku príslušnosť a volebný obvod. Máme päť rokov na to, aby sme dokázali, že sa to dá. Držme si navzájom palce,“ dodal predseda kraja.

Predseda samosprávneho kraja uviedol aj niekoľko vecí, ktoré už stihli spraviť počas svojho doterajšieho obdobia vo funkcii. Koncom roka vyplatili mimoriadne odmeny celkovo 3 450 pracovníkom škôl, a tiež zamestnanom sociálnych pracovníkov Okresali počet služobných vozidiel kraja o 20% vrámci úsporných opatrení. Niektoré z vozidiel putovali do stredných škôl, aby poslúžili pracovníkom.  

Nový formát rozpočtu sa snažili vypracovať tak, aby zodpovedal realite a bol prehľadnejší a komplexnejší. Získal podporu 46 zo 47 poslancov.Prioritou kraja je stále aktuálna doprava, zdravotná a sociálna starostlivosť, životné prostredie, ochrana zdravia a kultúra, a tiež financovanie a rozvoj celého regiónu.

O priorite dopravy svedčí aj spoločné rokovanie Ministerstva dopravy SR, Železníc SR a Bratislavskej integrovanej dopravy. Od 1. apríla vstúpil do verejnej dopravy kraja Regio Jet ako súkromný prepravca.

Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava sa sťahuje do kancelárie priamo na Úrade BSK, čím spoločnosť ušetrí na nájomnom ďalšej strane.

V rámci programového vyhlásenia sa predstavitelia BSK zaviazali pokračovať v budovaní infraštruktúry. Za 5 rokov vo funkcii plánujú postaviť obchvat Pezinka. Okrem toho plánuje kraj rekonštrukciu viacerých mostov a ciest v jednotlivých oblastiach kraja. Dôležitá ostáva aj verejná doprava a posilňovanie, či zefektívnenie spojov.


Ďalšou prioritou kraja je zdravotníctvo a sociálne služby. Kraj plánuje okrem podpory už existujúcich kliník a ambulancií aj prípravu podmienok na otváranie nových ambulancií. Predseda samosprávneho kraja informoval, že pohotovosť v Malackách zrušiť neplánujú. Kraj plánuje tiež podporiť rozvoj polikliniky Karlova Ves (jediné zdravotnícke zariadenie v zriaďovacej pôsobnosti BSK) a zabezpečí bezbariérový prístup do zdravotníckeho zariadenia.

Problematiku ľudí bez domova a riešenie tejto témy bude kraj iniciovať v spolupráci s mestom Bratislava. Kraj sa v programovom vyhlásení zaviazal aj k presadeniu čerpania eurofondov aj na projekty v sociálnej oblasti. Podpora domovov sociálnych služieb a deinštitucionálizácia poskytovanej starostlivosti by mali tiež prispieť ku skvalitneniu služieb.

Prioritou kraja je životné prostredie, predovšetkým ochrana pitnej vody. BSK bude aj naďalej proti výstavbe ropovodu cez Žitný ostrov. V spolupráci s občanmi a mestami plánuje podporiť rozvoj zelenej infraštruktúry. Kraj sa zasadí sa o vznik Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území BSK, najmä ich rekreačného potenciálu a ostatných mimoprodukčných funkcií lesov. Rovnako bude podporovať obnovu a zachovanie vinohradov a miestnych výrobcov.

Pre naplnenie vízie v oblasti ochrany zdravia a životného prostredia sa volení predstavitelia BSK zaväzujú napríklad znížiť znečistenie ovzdušia a energetickú náročnosť budov, či revitalizácia parkov a zelene. 

Pre kraj ostáva dôležitou témou aj kultúra a cestovný ruch. Plánuje podporiť opravu kultúrnych pamiatok a fungovanie kultúrnych inštitúcií. Výstavba informačných tabúľ, turistických či cyklistických značiek, cykloodpočívadiel a turistických náučných chodníkov v lesoch.

Rozvoj Bratislavského kraja sčasti obmedzuje nerov­nomerný systém prerozdelenia daní z príjmu na celoštátnej úrovni, ktorý neberie dostatočný ohľad na výzvy metropolitného regiónu. Kritickým faktorom je počet obyvateľov reálne žijúcich na území kraja, ktorý výrazne prevyšuje oficiálne štatistiky. Súčasný systém umožňuje BSK pokrývať len prevádzkové náklady súvisiace s výkonom pridelených kompetencií. Na ďalšie rozvojové investície zostávajú minimálne zdroje a ich financovanie musí kraj riešiť cez externé zdroje.

Pre naplnenie vízie v oblasti financovania a kom­plexného rozvoja regiónu sa BSK zaväzuje, že počas 5-ročného volebného obdobia bude predovšetkým presadzovať smerovanie štrukturálnych fondov do prioritných sfér. Kraj otvorí diskusiu s príslušnými ministerstvami vlády SR o existujúcom systéme a kritériách financovania samosprávnych krajov a možnostiach dotácií a grantov zo štátneho rozpočtu na financovanie zásadných rozvojových infraštruktúrnych projektov. 

Presné znenie programového vyhlásenia a všetky jeho body nájdete podrobne rozpísané na stránke Bratislavského samosprávneho kraja.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj